Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, Genel amaçların gerçekleştirilmesi ve sosyalleşmesi yolunda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir. Faaliyetleri İmece Halkaları adı verilen yenilikçi bir yaklaşımla gerçekleştirir. Bu bağlamda kurulması düşünülen olası İmece Halkaları şunlardır:

  1. Sorun çözmeyi öğrenme ve öğretme imece halkası,
  2. Engelliler ve Empati imece halkası,
  3. Bilişim teknolojileri ve yenilikçi yaklaşımlar imece halkası,
  4. İnsan hakları imece halkası,
  5. Barış ve şiddetsizlik imece halkası,
  6. Eğitimde kalite imece halkası,
  7. Okul öncesi çocuklar için yaratıcılık imece halkası,
  8. Dil, tarih ve çevre girişimciliği imece halkası,
  9. Sanat imece halkası,
  10. Kültürel ve kültürlerarası anlayışı geliştirme imece halkası.