Hakkımızda

Yenilikçilik anlayışının ve yenilikçi yaklaşımların toplumumuzca da öğrenilmesi, benimsenmesi ve farklı alanlardaki eğitim ve projeler yoluyla toplum ve birey gelişiminin gerçekleştirilmesi için gönüllü ve kâr amaçsız bir sivil toplum kuruluşu olarak 15 Ocak 2015 tarihinde İstanbul’da kurulan “Yenilikçi İmece Derneği”nin kısa adı YİMEDER’dir.

Kültürümüzden gelen İmece anlayışını yenilikçi ve bilimsel yaklaşımlarla harmanlayarak birey ve kurumlarda farkındalık yaratmayı, onlara çok yönlü düşünme ve sorun çözme sistematiğini kazandırmayı amaçlamaktadır.

Bunun için aileden başlayıp eğitim kurumlarını, sonrasında da iş hayatı ve toplumu içine alan, yani bireyden yola çıkarak kurumlara ve toplum geneline yayılan bir yaklaşımla ve de yerel ve ulusaldan başlayıp teknolojinin desteğiyle küresel paylaşıma açılan bir yapılanmayla çalışılacaktır. Nitelikli eğitimin esası olan ‘öğrenmeyi öğrenen’ anlayışındaki kişi ve kurumlar bir araya getirilerek ulusal ve uluslararası projeler, seminer ve konferanslar, kitap ve bilimsel araştırma çalışmaları yapılacaktır. Bu çalışmalarda; dil, din, cins, ırk, sosyo-ekonomik düzey ve engellilik durumu düşünülmeksizin tüm bireylerin eşit koşullar altında, kardeşçe ve özgür iradeyle birey, kurum ve ülke gelişimine katkı sağlaması nihai hedeftir.
Aramıza büyük bir titizlikle incelendikten sonra katılacak olan üyelerimizin Dernek bünyesindeki Çalışma Gruplarında gönüllülük esasına göre yer alarak üretken olması en büyük beklentimizdir. Üyelik ve koşulları konusunda web sayfamızdan bilgi alabilir ve yine [email protected] adresine ileti göndererek bilgi edinebilirsiniz.

Misyon

Türkiye ve diğer ülkelerde yaratıcı, yenilikçi anlayışın ve sürekli gelişim felsefesinin yerleşebilmesi için el birliğiyle yani imece usulü ile çalışmak gerektiği konusunda liderlik yapmak.

Vizyon

Özellikle Eğitimde Yenilikçilik ve imece halkaları konularında başvurulan referans kurum olmak.

Ekibimiz

Aramıza büyük bir titizlikle incelendikten sonra katılacak olan üyelerimizin Dernek bünyesindeki Çalışma Gruplarında gönüllülük esasına göre yer alarak üretken olması en büyük beklentimizdir.
members