17. BİLİŞİMCİ MARTILAR PROJEMİZE KAYIT YAPTIRDINIZ MI?

17. ULUSLARARASI BİLİŞİMCİ MARTI PROJELERİ 4 KATEGORİDE BAŞLIYOR:K-12, LİDER (Üniversiteliler), ENGELLİLER VE TOPLUM

Projemiz 17. yılına girdi. Bu yılı görmek bizlere 20. yılı da görebileceğimiz umudunu verdi. Katılımcı sayımız değişse de her yıl ilgiyi kaybetmeden devam ediyor projemiz. Üstelik 25 Dünya ülkesinin içinde olduğu “World Council for Total Quality and Excellence in Education (WCTQEE)” tarafından da tanınıp öneriliyor. Diğer bir destek kuruluş ise; “Human Dignity and Humiliation Studies”.

Neden farklıyız?  
– O Türkiye’den başlayan, Türkiye kaynaklı bir proje.
– O çok yenilikçi/innovatif bir çalışma.
– O bir ekip/takım çalışması ve İMECE ile yürüyor. Yöntemi Dünya Bankasının “2005 Türkiye Yaratıcı Kalkınma Fikirleri Yarışmasında ödül alan ; “İmece Halkaları”.
– Çağın gerekleri ve sorunların değişimi nedeniyle statik ve katı değil, değişime uğruyor.
– O yönlendirmeli bir proje: Adım adım, neyi, ne zaman yapacağınız belli. Belli aralıklarla yol haritanızı bize gönderip sorgulamanız mümkün.
-Teknolojiyi kullanıyorsunuz ama sadece iletişim, araştırma, veri toplama ve çözümleme, paylaşım amaçlı.
– Öğrenmek ve başarıyı paylaşmak amaçlı bir çalışma. Ödül ve/ya başarısızlık kaygısı yok.
– Başarı sertifikanızı ister e-ortamda, ister okulunuzda düzenleyeceğiniz Ödül Töreninde almanız mümkün.

 Microsoft Türkiye’nin desteğiyle 2009 yılına kadar uçan martılarımız, o yıldan itibaren kendi kanatlarıyla uçmayı başardılar. Üstelik yeni proje kategorilerini de ekleyerek!  2006 yılında uluslararası ekipleri, 2008 yılında engelli dostlarımızı, 6 yıl önce üniversiteleri içine alan Bilişimci Martılar geçen yıldan beri de toplumun tüm kesimlerini (birey, iş dünyası, siteler, STK, yerel yönetimler, vb.)  içine alan “Toplum Martıları”nı besliyor.  2019 yılında Yüksek Lisans Martıları bizimle uçtu.  İnanıyoruz ki; tüm projelerimiz güçlü bir imecenin, yenilikçi çözümlerin ve barışın müjdecisi. Proje için gerekli olan tüm bilgi ve örnekleri www.bilisimcimartilar.com adresinden öğrenebilirsiniz ama gerekli ön açıklama şöyle:

Hedef:
Bu projelerle hedeflediğimiz genel anlamda nitelikli, çağdaş, yenilikçi ve ekip ruhunu kavramış yeni kuşaklara destek vermek. Ekim ayı başında başlayıp Haziran ayı başına kadar 8 aylık bir süreci kapsayan çalışma hem akademik yetkinliğe katkı veriyor, hem de ekip çalışmasıyla zenginleşen bireysel gelişime büyük destek veriyor.

Bu yılın proje konuları:
Bu yıl 5 temel sorun alanı belirledik ANCAK çok ilginç bir proje konusuyla bize gelirseniz konuşur birlikte karar veririz. J


Sloganımız:
GENCİYLE, YAŞLISIYLA EL ELE VEREREK BARIŞA, SAYGINLIĞA VE NİTELİKLİ LİDERLİĞE DOĞRU…

Yöntem:
Projemiz; “Planla, Uygula, Kontrol ederek Önlem al felsefesi olan PUKÖ Döngüsü”ne uygun olarak yürütülür. İlk eğitimi sanal veya yüz yüze verdikten sonra projenin tasarımcısı ve koordinatörü olan Dr. Hayal KÖKSAL tarafından yönlendirilir. Şimdiye dek ağırlıklı olarak Boğaziçi Üniversitesi ve diğer eğitim kurumlarında yürütülen dört bin projenin yanında 485 tane de Bilişimci Martı projemiz mevcuttur. Projenin önceki yıllardaki katılımcıları; Sadece Türkiye’den değil Hindistan’da, Nepal’de, ABD’de, Birleşik Krallıkta, Güney Afrika’da ve Sri Lanka’dan katılan okullar, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıdır. Proje bitirildikten sonra yaş grubuna göre; Web sayfası, Blog, Her ikisiyle birden veya sadece PPT olarak bizimle paylaşılır. İlk değerlendirme sonunda akran ve jüri değerlendirmesine katılmaya hak kazanan proje yazın 2 ay süren bir değerlendirme sürecine girer. Bu sürece giren her proje “Başarılı” sayılır ve “Başarı Sertifikası” almaya hak kazanır. Bu projede para veya hediye gibi maddi ödül asla yoktur. Kazanılan bilgi, beceri, imece ruhu ve uluslararası tanınma en büyük kazanç olarak algılanır. Katılan kişi ve kurumlar Yenilikçi İmece Derneğine bağış yaparak projeye katılırlar.

  • SAĞLIK
  • ÇEVRE
  • KADIN VE ŞİDDET
  • ETİK
  • ENGELLER
  • ATATÜRKÇE BAKIŞ

Nasıl Katılacaksınız?
Katılacak okulun lider öğretmeni ve/ya kurucusu/Müdürü direkt olarak Hayal Köksal ile temasa geçer (Ofis: 0 212 241 26 02/ Cep: 0 532 373 84 87, [email protected]) ve gerekli formlar kendisine gönderilir.

Hedef Kitle:
1. K-12 sınıflarında okuyan öğrenciler  (K-12 Bilişimci Martıları)

Okullar Yenilikçi İmece Derneği’ne bağış yaparak projemizde yer alabilirler. Bu bağış karşılığında Köy Enstitüleri ve Engelli kitaplarımız Oku Kütüphanenize hediye edilir.

2. Üniversite öğrencileri (Lider Martılar)

3. Engelli öğrenci veya bireyler (Engelsiz Martılar)

 Kayıtlar 1 Ekim 2019 tarihinde başlar, 19 Ocak 2020 tarihinde sona erer.

4. Yerel yönetimler, Sivil toplum kuruluşlarının üye ve liderleri, şirketler, sitelerde-mahallelerde oturan aileler (Toplum Martıları).

Başarılar dilerim.

Doç. Dr. Hayal KÖKSAL
Proje Tasarımcısı ve Koordinatörü


16. Uluslararası Bilişimci Martılar Projesi Sonuçlandı

Ödül Töreni 30 Kasım 2019 tarihinde Hindistan’ın Lucknow kentinde bulunan City Montessori School, Kanpur road Yerleşkesinde.

Sorunun değil, çözümün parçası olan yeni kuşaklar yetiştirebilmek amacıyla ve özgün bir Türk Bilişim projesi olarak Hayal Köksal tarafından tasarlanan “Uluslararası Bilişimci Martılar” Projesi 17. Yılına başlıyor. K-12 öğrenci halkaları ve Engelli ekiplerine ilave olarak son altı yıldır Eğitim Fakülteleri öğrencilerinin “Lider Martılar”, toplum üyelerinin de “Toplum Martıları” olarak eklendiği “Sürekli Gelişim” felsefesiyle gelişen Proje, bu yıl ilk kez Yüksek lisans öğrencilerini de kucakladı.

Hindistan’da City Montessori School’da 25 Dünya ülkesi tarafından kurulmuş olan “World Council for Total Quality and Excellence in Education (WCTQEE)”, UNESCO Barış Eğitimi Ödüllü Okul CMS, Nepal QUEST ve Yenilikçi İmece Derneği (YİMEDER) tarafından desteklenen Proje; düşünen, sorgulayan ve uygulanabilir çözüm yolları bulmayı öğrenen yeni kuşaklar yetiştirmeyi amaçlıyor. 2005 Türkiye Yaratıcı Kalkınma Fikirleri Yarışmasında dereceye girip ödül kazanan “İmece Halkaları” yöntemiyle yürütülmesi birinci koşul olan projede bilişim ön planda.

Şimdiye dek 400’den fazla projenin çalışıldığı bu Proje ilk yıllarında (2003-2009) Microsoft Türkiye tarafından desteklendi. 2006 yılından itibaren ulusaldan uluslararası yapıya dönüşen proje 2007 yılında Hayal Köksal, Microsoft, Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim Teknolojileri Daire Başkanlığı işbirliğiyle devlet okullarında çalışan ve gönüllü olarak katılan “Bilişimci Martı Koordinatörleri” yetiştirdi ve tüm okullar Proje kapsamına dahil edildi. WCTQEE bünyesindeki üye devletlerden Hindistan, Nepal, Sri Lanka, Güney Afrika, ABD ve İngiltere’den okullar projenin içinde yer alıyorlar. Projeyi tamamlayan her ekip başarılı sayılıyor ve eş ve jüri değerlendirmesine giriyor. İki yılda bir projenin Ödül Töreninin Hindistan’da CMS ’de, WCTQEE’ in işbirliğiyle yapılıyor olması da projenin diğer bir özelliği.

Bu yıl projeye Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul Erkek Lisesi, Hindistan’dan City Montessori School ve Sri Lanka’dan 5 ekip kayıt yaptırdı. Ancak 5 projeden 3 tanesi tamamlanarak aşağıda belirlenen Ödülleri kazandılar. Kendilerini kutluyor başarılarının devamını diliyoruz.

  1. City Montessori School, Kanpur Road, Lucknow, Hindistan: “Pheonix Halkası”, Sivil Toplum duyarsızlığı ve bu duyarsızlıkla baş etme projesi. (Lise 11. Sınıf) (Şampiyon Liseli Martılar Ödülü).
  2. R/EMBI/St. Anthony’s College, Rakwana, Sri Lanka: “Dew Drops Halkası”, Sri Lankalı Ortaokul Öğrencilerinin İngilizce gramerinde neden daha başarılı olmadığının araştırılması projesi (7-9. Sınıflar) (Şampiyon Ortaokullu Martılar Ödülü)
  3. Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü: “ELF Halkası”, Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarının Öğretmenlerin İş Tatminine Etkisi Projesi (Yüksek Lisans öğrencileri) (Şampiyon Master’lı Martılar Ödülü ile Ekibin Lideri Elif Yügen’e  Prof.Dr. Ümit Serdaroğlu Özel Ödülü).

17. Uluslararası “Bilişimci”, “Lider”, “Engelsiz” ve “Toplum Martıları” Projeleri için kayıtlar başlamıştır. Bu kategorilerden hangisi size uygunsa bize yazınız ve daha fazla bilgi almak için  [email protected] adresine yazınız. Sevgiler.

Dr. Hayal KÖKSAL

Genel Koordinatör