BU AY NELER YAPTIK?

Değerli dostlarımız,

YİMEDER bünyesinde yapılan çalışmalar yalnızca Bilişimci Martı projelerini koordine edip yönetmekle sınırlı değil. Kitap çalışmalarımız da uzun soluklu çalışmalar. Ancak derneğimizi tanıtmak ve çalışmaları yaygınlaştırmak adına ulusal ve uluslararası etkinliklere de katılmayı amaçlıyoruz. Bunlardan ikisini paylaşmak istiyorum.

 1. İlki Yükseköğretim Çalışmaları Derneği’nin online olarak düzenlediği 5. Konferans. Derneğinin kurucu başkanı olan Prof. Dr. F. Nevra Seggie aynı zamanda Derneğimizin de değerli üyelerinden biri. Bu etkinlikte “COMBINING LEADERSHİP SKİLLS WITH INNOVATIVENESS /ÜNİVERSİTELERDE LİDERLİK BECERİLERİNİ YENİLİKÇİLİKLE HARMANLAMA” başlıklı bir bildiri sundum.

Türkçe Özet

21. Yüzyıl bilgi, kalite ve yenilik çağıdır. Aynı zamanda Covid-19 Pandemisi nedeniyle de hijyene ve çevreye önem verme çağıdır. Tüm bu konuların geleceğin liderlerine öğretilmesi gerekmektedir. Bu, özel olarak tasarlanmış dersler ve çağdaş, yenilikçi yöntemler aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Üniversiteler, kuramdan uygulamaya geçiş yaklaşımıyla geleceğin liderlerini yetiştirmenin liderliğini üstlenmelidir.

Bu makalenin amacı, kalite ve yenilikçilik odaklı derslerin günümüz dünyası için önemine işaret etmek ve daha sonra çeşitli Türk üniversitelerinde yazar tarafından verildiği bu tür derslerin sonuçlarını paylaşmaktır. Bunu yapma nedeni; başta ‘PUKÖ (Planla, Uygula, Kontrol et, Önlem alarak hayata geçir) Anlayışı’ olmak üzere ‘Kalite felsefesi’ne dayalı ‘İmece Halkaları’ yöntemiyle ‘yenilikçi zihinler’ yetiştirmemizin önemini vurgulamak ve böylece ülkemizin gelişmesi için sorunları işbirlikçi ve yenilikçi bir şekilde çözmede iyi olan ‘Kalite liderleri’ yetiştirmemizin gerekliğini paylaşmaktır.

2. Etkinlik ise Umman’da bulunan Al Vadi Al Kabir Hint Okullarının öğrencileri için kariyer danışmanlığı konusunda liderlik yapabilecek uzmanların konuşmalarına yer verdiği AVENIR 2021 idi. Konuşmacılardan biri olarak “Building Bridges for Career Development” başlıklı konuşmamı yaptım.

Aralık ayındaki etkinliğimiz “Human Dignity and Humiliation Studies Network”ün New York City, Columbia Üniversitesinde geleneksel olarak düzenlediği Workshop’una sanal katılımımız olacak.

Sevgilerimizle….
Doç. Dr. Hayal Köksal
Kurucu Başkan


19. ULUSLARARASI BİLİŞİMCİ MARTI PROJELERİ YENİLİKLERLE YOLA DEVAM EDİYOR.

Projemiz 19. yılına başlıyor. Geçen yıldan devam eden iki “Toplum Projesi”ne bu yıl hangi halkaların ekleneceğini şimdiden merak ediyoruz. Çeşitli dünya ülkelerinin içinde yer aldığı “World Council for Total Quality and Excellence in Education (WCTQEE)”, UNESCO Barış Eğitimi Ödüllü dünyanın en büyük okulu olan “City Montessori School (CMS)”, “Nepal QUEST”, Human Dignity & Humiliation Studies Network ve ülkemizden de Yenilikçi İmece Derneği (YİMEDER) ve İngilizce Eğitimi Derneği (İnged) de yanımızda, bizlerle.

BU PROJE BENZERLERİNDEN NEDEN FARKLI?  
– O Türkiye’den başlayan, Türkiye kaynaklı bir proje. Üstelik online /uzaktan eğitimle yol alıyor.
– O bir ekip/takım çalışması ve İMECE ile yürüyor. Yöntemi Dünya Bankasının “2005 Türkiye Yaratıcı Kalkınma Fikirleri Yarışmasında ödül alan ; “İmece Halkaları”. TKY araçlarıyla, analitik yaklaşımla işliyor.
– Çağın gerekleri ve sorunların değişimi nedeniyle statik ve katı değil, sürekli değişip iyileşiyor.
– O yönlendirmeli bir proje: Adım adım, neyi, ne zaman yapacağınız belli. Belli aralıklarla yol haritanızı bize gönderip sorgulamanız mümkün. Üstelik her ayın ilk günü yapılacak Zoom toplantılarıyla tüm ekipleri bir araya getiren ve küresel çözümlere yönelten çok farklı bir proje.
Teknoloji odaklı bir proje. Kayıt, iletişim, araştırma, veri toplama, veri çözümleme ve paylaşım amaçlı.
Öğrenmek, hayal etmek, üretmek, icat etmek  ve başarıyı paylaşmak amaçlı bir çalışma. Ödül ve/ya başarısızlık kaygısı yok.
– Başarı sertifikanızı ister e-ortamda, ister okulunuzda düzenleyeceğiniz Ödül Töreninde almanız mümkün.

 Microsoft Türkiye’nin desteğiyle 2009 yılına kadar uçan martılarımız, o yıldan itibaren kendi kanatlarıyla uçmakta. Üstelik yeni proje kategorilerini de ekleyerek!  2006 yılında uluslararası ekipleri, 2008 yılında engelli dostlarımızı, 9 yıl önce üniversiteleri içine alan Bilişimci Martılar dört yıldan bu yana da toplumun tüm kesimlerini (birey, iş dünyası, siteler, STK, yerel yönetimler, vb.)  içine alan “Toplum Martıları”nı barındırıyor.  2019 yılında Yüksek Lisans Martıları bizimle uçtu.  İnanıyoruz ki; tüm projelerimiz güçlü bir imecenin, yenilikçi çözümlerin ve barışın müjdecisi. Proje için gerekli olan tüm bilgi ve örnekleri www.bilisimcimartilar.com adresinden öğrenebilirsiniz.

HEDEF:
Bu projelerle hedeflediğimiz genel anlamda nitelikli, çağdaş, yenilikçi ve ekip ruhunu kavramış yeni kuşaklara destek vermek. Ekim ayı başında katıyları başlayıp 1 Mart 2022 tarihinde sona erecek olan projeler Haziran ayı sonuna kadar sürerek hem akademik yetkinliğe katkı veriyor, hem de ekip çalışmasıyla zenginleşen bireysel gelişime büyük destek veriyor.

BU YILIN PROJE KONULARI:
Bu yıl 5 temel sorun alanı belirledik ANCAK çok ilginç bir proje konusuyla bize gelirseniz konuşur birlikte karar veririz.

 1. Pandemi bitecek mi? Yenileri mi çıkacak? Sonrasında yaşam nasıl olacak?
 2. İklim sorunları için Paris antlaşması ve diğerleri çözüm mü? Sizin çözümünüz nedir?
 3. Kadın Hakları, Kadına Şiddet ve Sizin Bakış açınızdan çözümü.
 4. Eğitim neden kan kaybediyor? Çözüm nerede?
 5. Su sorununu geleceğin büyükleri nasıl çözmeyi planlıyor?

SLOGANLAR: GENÇLERİ YETKİLENDİRMEK ESAS HEDEFİMİZ. KENDİMİZLE YARIŞ, DİĞERLERİYLE İŞBİRLİĞİ.

YÖNTEM:
Projemiz; “Planla, Uygula, Kontrol ederek Önlem al” felsefesi olan PUKÖ Döngüsüne uygun olarak yürür. Kayıt yaptıran ekip üyelerine ilk eğitimi sanal ortamda,  uzaktan veren projenin tasarımcısı ve koordinatörü olan Doç.Dr. Hayal KÖKSAL tarafından yönlendirilir.

Şimdiye dek ağırlıklı olarak ulusal ve uluslararası K-12 okulları, üniversiteler, TEGV-TOFD gibi STK’ların yönlendirdiği 500 adet Bilişimci Martı projemiz mevcuttur. Sadece Türkiye’den değil Hindistan’dan, Nepal’den, ABD’den, Birleşik Krallıktan, Güney Afrika’dan, Kıbrıs ve Sri Lanka’dan katılan okullar, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları projemizde yer almıştır.  Proje bitirildikten sonra yaş grubuna göre; Web sayfası, Blog veya sadece PPT olarak bizimle paylaşılır. İlk değerlendirme sonunda akran ve jüri değerlendirmesine katılmaya hak kazanan proje yazın 2 ay süren bir değerlendirme sürecine girer. Bu sürece giren her proje “Başarılı” sayılır ve “Başarı Sertifikası” almaya hak kazanır. Bu projede para veya hediye gibi maddi ödül asla yoktur. Kazanılan bilgi, beceri, imece ruhu ve uluslararası tanınma en büyük kazanç olarak algılanır. Katılan kişi ve kurumlar Yenilikçi İmece Derneğine bağış yaparak projeye katılırlar.

NASIL KATILACAKSINIZ?
K-12 okullarında: Katılacak okulun lider öğretmeni ve/ya kurucusu/Müdürü direkt olarak Hayal Köksal ile temasa geçer (Ofis: 0 212 241 26 02/ Cep: 0 532 373 84 87, [email protected]) ve gerekli formlar kendisine gönderilir.

Üniversitelerde öğrenciler kendi ekiplerini kurarak ve/ya Bölüm, başkanı, Dekan veya dersin hocası doğrudan Hayal Köksal ile iletişime geçerek projeye katılır.

 Sivil Toplum Kuruluşları, İş Dünyası ve/ya yerel yönetimler de aynı yolu izlerler. Projeye katılım için Yenilikçi İmece Derneği’ne bağış yapmak gerekmektedir. Bu bağış karşılığında proje yönlendirmelerine ilaveten Köy Enstitüleri ve Engelli kitaplarımız da Okul Kütüphanenize hediye edilir.

HEDEF KİTLE:
1. K-12 sınıflarında okuyan öğrenciler  (K-12 Bilişimci Martıları)

2. Üniversite öğrencileri (Lider Martılar)

3. Engelli öğrenci veya bireyler (Engelsiz Martılar)

4. Yerel yönetimler, Sivil toplum kuruluşlarının üye ve liderleri, şirketler, sitelerde-mahallelerde oturan aileler (Toplum Martıları).

KAYITLAR 1 MART 2022 TARİHİNDE SONA ERER, 25 HAZİRAN 2022 TARİHİNDE PROJELER TESLİM EDİLİR. YÖNLENDİRMELİ BİR PROJE OLUP HER AŞAMADA ARZU EDEN EKİPLERE DANIŞMANLIK VERİLİR.

Başarılar dilerim.

Doç.Dr. Hayal KÖKSAL
Proje Tasarımcısı ve Koordinatörü


18. ULUSLARARASI BİLİŞİMCİ MARTI PROJELERİNİN SONUÇLARI AÇIKLANDI

Derneğimizin destekleyip koordine ettiği proje 18 yıldır eğitimin hizmetinde…

Uluslararası Bilişimci Martılar Projelerinin 18. yılı,  Pandeminin olumsuz etkilerine karşın, uzaktan eğitimin önemli bir yöntemi olarak da başarısını kanıtlayan “İmece Halkaları” yöntemi ve danışmanlığın sürekli kılınması sayesinde başarıyla tamamlandı. Sri Lanka’dan bir, Hindistan’dan iki proje orta dereceli okul öğrencileri tarafından; Hindistan ve Tayland’dan birer olmak üzere iki proje de lise öğrencileri tarafından yürütüldü. Eğitim, yenilikçilik ve pandemi odaklı olan bu projelerin ilk bilgilendirme eğitimleri Zoom toplantıları şeklinde gerçekleştirilirken, hemen hemen her ay gerçekleşen danışma toplantıları ekiplerin hem kaynaşmasını hem de rahatlıkla yönlendirilmelerini kolaylaştırdı. Öte yandan sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak çalışan yetişkinlerden oluşan iki “Toplum Martıları” proje halkası çalışmalarını iki yıla yaymışlardı. İlk yılın çalışmalarını rapor olarak paylaşan proje liderleri, ikinci yıl çalışmalarına 1 Kasım tarihinde başlıyorlar. Bu yıl bir ilki yaşatan Hindistan, Haryana’dan Blue Bells Lisesi öğrencileri çalışmalarını pandemi nedeniyle günlük yaşamlarında teknoloji kullanımında sorun yaşayan toplumun yaşlı üyelerine teknoloji desteği vermeye adayınca lise öğrencilerinin “Toplum Martıları” olarak adlandırılabilecek bir proje ortaya çıktı. Bunu daha önce, 2017 yılında Sri Lanka’lı bir Ortaokulun öğrencileri ve öğretmen liderleri gerçekleştirmiş, köylerindeki yetişkinlere Sri Lanka’nın turizmine destek vermeleri amacıyla düzenli olarak İngilizce dersleri vermişler ve bu çalışmalarıyla  şampiyonluk ödülü almışlardı.

Bu yılki K-12 yaş kategorisinde ödül alan ekiplerin proje konuları ve alınan ödüllerini paylaşmak isterim.

 1. Sri Lanka, St. Anthony’s College’dan 12 yaş grubundan 8 öğrencinin katılımıyla olışan “Dew Drops” ekibi lider öğretmenleri Judith Perera liderliğinde “Sanal Gezi” çalışmalarıyla yaşadıkları Rakwana bölgesinin gezmeye değer yönlerini  bir YouTube kanalı açarak toplumla ve okuldaki öğrencilerle paylaşma yoluna gittiler. Amaçları doğayı sevdirmek, zamanı iyi değerlendirmek, Covid’i yararlı bir işte kullanmak, ve bölgelerinin doğal güzelliğini tanıtmaktı. Böylece uzaktan eğitim için kullandıkları teknolojiyi farklı bir alan ve amaç için kullanarak “Pandemi için geliştirilen En İlginç Yöntem” Ödülü ve YİMEDER tarafından verilen Özel Taner Özbey Ödülünü almaya hak kazandılar.  Bkz: https://docs.google.com/presentation/d/167RQaTtASU5hoBTSPfCQhd1wFizsgAG/edit#slide=id.p1
 2. Proje konusunu Covid-19’un olumsuz etkisine hem fiziksel hem de ruhsal olarak direnmek olarak seçen Hindistan, Lucknow, Kanpur Road yerleşkesindeki City Montessori School’un 12 ve 13 yaş grubuna ait 7 öğrencisinden oluşan  “Sunshine” halkası kalite araçlarını en etkin şekilde kullanarak çok zengin içerikli bir yönlendirme projesi hazırlayarak;  “Pandemi günleri için en bilgilendirici İçerik” ödülünü ve “Küçük Yaş gruplarının Şampiyon Ekibi” ödülünü almaya hak kazandı. 2006 yılından beri projeye katılan ve Archana Behari ve Sumita Bhadoria tarafından yönlendirilen ekip projeleriyle bağışıklık sistemin, güçlendirmeyi hedefledi. Bkz: https://docs.google.com/presentation/d/1I7ETMrDqzDm3WG8Ymt3DPOKlridlfjUr/edit#slide=id.p1
 3. 13-14 yaş grubu öğrencilerinden oluşan Bhavan Vidyalaya “Nidhuvanam” ekibi; eğitimin en önemli sorunlarından biri olan bilimsel aşırma (intihal) ve sanal sınavlardaki kopya sorununa çözüm bulmak üzere çalışmalar yaptı. Proje lideri Anjum Vigha ve Anupama Parashar tarafından yönlendirilen ekip 11 öğrenci, 2 ebeveyn ve iki de toplum önderinden oluşuyordu.  “13-14 Yaş grubunun Şampiyon Ekibi” ve “2021 yılının En Başarılı Akademik çalışması” ödüllerini alan ekip öz değerlendirmenin yeni bir yöntemini de geliştirdi. Bkz: https://docs.google.com/presentation/d/167RQaTtASU5hoBTSPfCQhd1wFizsgAG/edit#slide=id.p1
 4. Haryana’da bulunan “Blue Bells Model School’un “SocioTech Connectors” ekibi 10 lise son öğrencisi,  iki veli ve iki de toplum liderinden oluşmaktaydı. Yenilikçiliği sürdürülebilirlikle harmanlayıp teknoloji kullanma konusunda bilgisiz ve/ya yetersiz olan yöre halkına yardımcı olmayı amaçlayan ve bu konuda topluma hizmet veren ekip üyeleri “Topluma Hizmette Şampiyon Lise Öğrencileri” Ödülü ile Prof.Dr. Ümit Serdaroğlu Özel Ödülünü almaya hak kazandılar. Öğrenciler, lider4 öğretmenleri Dr. Madhu Gupta ve Sanyana Sanjay Bhasin ile birlikte çalıştılar. Bkz:  https://www.sociotechconnectors.in/
 5. Tayland’dan katılan Assumption Samutprakarn School, Lise son öğrencileri “ACSP” ekibi olarak ülkelerindeki eğitim sistemini sorgulayarak yeni bir sistem üzerinde çalışmalar yaptılar. 8 öğrenciden oluşan ekibe Koompan Jantawan, Sureerat Kay ve Bogdan Jarcau liderlik etti. “En İstekli Ekip” ve “Yrd. Doç.Dr. Erol İnelmen Özel Ödüllerini alan ekibin projesine https://acsponline.org/ sayfasından ulaşılabilir.

“Körfez Martıları” adı altında Edremit Körfezindeki köylerde ve Edremit merkezinde kütüphaneler kurarak okuma sevgisini arttırmayı hedefleyen ekip Sinan Tortum liderliğinde ikinci yılına başlarken, YİMEDER liderliğinde sürdürülen “Enerji Martıları” da genç yaş gruplarında enerji farkındalığı yaratacak bir kaynak kitabı hazırlama çalışmaları içinde.

Projelere verilen Özel Ödüller, Yenilikçi İmece Derneği ve ondan öncesinde kurulan Sürekli Gelişim Derneğine büyük emek vermiş olup kayıplarından büyük üzüntü duyduğumuz üyelerimiz adına veriliyor. Bu yıl da; Toplum üyelerinin iyiliği ve gelişimi için gerçekleştirilen projeye ünlü mimar ve arkeolog Ümit Serdaroğlu Ödülünü, Yenilikçi yaklaşımlarda bulunan hayal kuran ekibe Erol İnelmen Ödülünü ve küçük yaş gruplarının başarılı çalışmalarına da sevgili dostumuz “Taner Özbey”in adını verdik.

Sağlıkla ve esenlik içinde kalın. Sevgiler.

Hayal KÖKSAL
Proje Tasarımcısı ve Koordinatörü