YİMEDER’DE YENİ DÖNEM ÇALIŞMALARI

YİMEDER, toplum geneline yayılacak “Özel İlgi Grubu” etkinlikleriyle toplum üyelerini, özellikle de gençleri ve çocukları çağdaş gelişime yönlendirmenin mümkün olduğuna inanan ve bunu amaç edinen bir dernek. Diğer bir anlatımla kurulma amacı birlikte hareket etmenin, bunu yenilikçi yollarla yapmanın ve eğitimi temel almanın gerekli ve önemli olduğuna inanmakta hem de ivedilikle.

Kurulduğumuz 15 Ocak 2015 tarihinden bu yana yapılan çalışmalar pandemi nedeniyle iki yıldır bir hayli aksasa da 1 Aralık 2019 tarihinde Hindistan’da aldığımız “Kurumsal Mükemmellik Ödülü” dördüncü yıl için hiç de küçümsenmeyecek bir adım. Gelirlerinin Derneğimize bağışlandığı iki kitap da!

Her ortamda Derneğimizi tanıtmaya, amaçlarımızı anlatmaya çalışmaktayız. Kitaplar ve Uluslararası Bilişimci Martılar  Projemiz yoluyla imeceyi sadece ulusal değil uluslararası ortamlar için de hedeflediğimizi vurgulamaktayız. Üye kabulünda son derece seçici olduk. Sayımız hızla artmasa da nitelikli ve çalışmalarımıza inanan ve buna içtenlikle ve gönüllülükle katılan arkadaşlarımız olsun istedik. Son yıllarda üyelerimizi İstanbul dışından da seçmeye ve kabul etmeye başladık. Bunun nedeni ülke genelinde özel ilgi gruplarımıza yönelik çalışma yapacak arkadaşlarımızın olması ve onların da kendi mekanlarında YİMEDER iletişim noktaları oluşturmaları ve oralarda da etkinlik düzenlenmesine katkı vermeleri idi.

  • Bunun ilk örneğini Muğla’da Eda Üstünel arkadaşımızla yaptık. MSKÜ, Yabancı Diller Yüksek Okulunda okuyan öğrencilerle projelerimiz ve öğretim görevlisi arkadaşlarla yaptığımız “Proje-Tabanlı Öğrenme” eğitimlerimiz oldu.
  • Fotoğraf sanatçısı İbrahim Elman, Çanakkale’de 18 Mart Üniversitesi ve Rating Academy işbirliğiyle gerçekleştirilen Köy Enstitüleri Konferansımızda bir fotoğraf sergisi açarak bizi onurlandırdı. Şimdi de çok yakında Edremit Lisesi Mezunları Derneği’nin Başkanı olan Sinan Tortum arkadaşımızla ikinci yılına giren Körfez Martıları Projesinin üyesi ve Edremit köylerinde kütüphaneler kurma projemize büyük destek veriyor.
  • Balya’dan üyemiz Seniha Yalçın ile birlikte Bandırma-Balya ekseninde yapmayı hedeflediğimiz bir proje var.
  • Edirne’deki üyemiz Şebnem Yetimoğulları ile de gerçekleştireceğimiz etkinlikler var.
  • Fethiye’de Yerel Tohum Derneğini kuran Ebru Oğuzhan arkadaşımız ile çevre ve tarım odaklı çalışmalar yapmayı hedefliyoruz.
  • Çocuklar ve gençler için Gelişim atölyeleri kurarak “İngilizce Dil Eğitimi”, “Grafik ve Fotoğrafçılık” çalışmaları ve “Proje-tabanlı Öğretim” konusunda okullarda önderlik çalışmaları da planlarımız arasında.

Şimdi mutlulukla diyoruz ki; bizim Muğla, Fethiye, Bandırma, Edremit, İzmir ve Edirne’de iletişim noktaları olan arkadaşlarımız var. İyi ki bizimleler ve bize büyük güç vermekteler.

Hedefimiz diğer bölge ve illere de yayılmak. Bunu yaparak hem YİMEDER’i tanıtmak, hem de YİMEDER’in örgün-yaygın eğitim  adına yapacağı çalışmalara zemin ve imkan hazırlamak. Derneğe bağış yapılmasını sağlamak ve bağış yoluyla basılan kitaplarımızın herkes tarafından okunmasını sağlamak. Hatta kitap bazlı aile ve toplum eğitimleri organize etmek. Bunu yapmak için de yerel yönetimlerden, Milli Eğitimden, Bir okul veya üniversiteden, sponsor olabilecek bir iş insanı veya kurumdan ya da başka bir dernekten yararlanmak. Biz İmecenin önemine inanıyoruz. Biz birlikte yol alarak dünyayı değiştiren bir Ata’nın evlatları olduğumuzu biliyor ve bundan güç alıyoruz. Pandemi döneminde bu etkinlikler aksamış olsa da; koşullara uygun olarak yüz yüze veya sanal ortamda yapılabilecek çok iş var. Dernekcilik gönül işi, zaman ve imkan yaratarak amaçlanan hedefe omuz omuza yol almak ve küçük başarıları büyük bir keyifle kutlayarak daha çok motive olmak ve çoğalmak işi. Üçüncü Genel Kurul sonrasında daha büyük bir aşk ve şevkle yol alacağımızı biliyorum.

Değerli üye dostlarım ve gelecekte bizlerle olacak üye adayı arkadaşlarım, aşağıda listelenen ilgi gruplarından bir veya birkaçında yer almak ister misiniz? Kendi çevremizde yeni İmece halkaları, yeni kozalar oluşturalım. Bunu birlikte başarabiliriz. Gelecek kuşaklara yardım etmenin önemli bir yolu da dernekler aracılığıyla işbirliği yaparak yol almak. Sevgilerimle….

Doç. Dr. Hayal KÖKSAL
Yönetim Kurulu Başkanı

ÖZEL İLGİ GRUPLARIMIZ:

1.     “Liderce Bakış” Çalışma Grubu (Ülke bazlı olarak örneğin; Atatürkçe Bakış Projesi)

2.     Bireyde, evde, okulda ve toplumda “Kalite iyileştirme Grubu”

3.      “Köy Enstitüleri Felsefesini Yayma Çalışma Grubu” (“İmece ile Yeniden Köy Enstitüleri” kitabının tanıtımı ve kitaba odaklı seminerler düzenlemek mümkün)

4.      “Bilişim ve Yenilikçilik” Çalışma Grubu

5.      “Kadın ve Kadın Çalışmaları” Grubu

6.     “İnsan Hakları, Barış ve Şiddetsizlik” Çalışma Grubu

6.      Okul Öncesi çocuklar için “Yaratıcılık çalışmaları” Grubu

7.      “Çevre, Tarım ve Yeşil Şehirler” Çalışma Grubu

8.      “Türkçemizi Geliştirme ve Okuma” Çalışma Grubu

9.     “Engeller ve Engellilerin Yetkilendirilmesi” Çalışma Grubu (Engelleri Empatiyle Aşmak kitabımızla seminer ve proje yapmak olası)

10.   “Bireysel Gelişim, Sağlık ve Mutluluk” Grubu (Pandeminin olumsuz etkilerine karşı “Evdeki Okul” kitabının da kullanılabileceği seminerler düzenlemek mümkün)


YİMEDER 3. GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİ

06 Kasım 2021 Cumartesi günü saat 09.30’da daha önce çağrısı yapıldığı gibi Yenilikçi İmece Derneği (YİMEDER) üyeleri 3. Genel Kurul için Sarıyer Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezinde pandemi kurallarına uygun olarak toplandılar.  İstiklal marşı sonrası Divan heyeti seçimine geçildi. Derneğimizin kıdemli üyelerinden Hayrettin DERELİ Divan  Başkanlığına,  Nilüfer ÖZBEY ve Servet DERELİ  üye ve  yazmanlığa seçildiler. Divan Başkanı Hayrettin DERELİ  hazır üyelerin yoklamasını yaparak gerekli salt çoğunluğun sağlandığını tespit  ederek tutanak haline getirdi. Sonrasında gündemin uygulamasına geçildi.

Gecen dönem Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Hayal KÖKSAL “2019-2021 Yılları Faaliyet Raporları”nı sundu. Arkasından da “Denetleme raporu”  Denetleme Kurul üyesi Servet DERELİ tarafından sunuldu. Yönetim Kurulu Üyesi ve Saymanı Hayrettin DERELİ Mali durumu sundu ve Genel Kuruldan raporların ve 2. dönem Yönetim Kurulunun İbraya sunulmasını arz etti. Divan Başkanı Genel Kuruldan raporların mali bilanço ve Yönetim Kurulu çalışmalarının ibra edilmesi için Genel kurulun Açık oylamasına sundu. 2. Dönem Yönetim Kurulu Oy birliği ile İbra edildi.

Sonrasında 3.Dönem Yönetim Kurulu Seçimine geçildi. Belirlenen adaylar açık oylama ile seçilmesine Genel Kurul oy birliği ile karar verdi. Yapılan açık oylama sonucunda aşağıdaki üyeler oybirliği ile 3. Dönem yönetim ve denetim Kurulu üyeliğine seçildiler.

YÖNETİM KURULU (ASİL ÜYELER):

Hayal KÖKSAL

Emine KARADUMAN

Hayrettin  DERELİ

A.Servet KÖKSAL

Mehmet GÜL

DENETİM KURULU (ASİL ÜYELER):

Servet DERELİ

Nilüfer ÖZBEY

Olcay OKSAK TAŞKÖPRÜ

Divan Başkanı Hayrettin DERELİ tarafından seçim sonuçları ilan edilerek Genel kurul gündeminin diğer maddelerine geçildi. Başkanın teşekkür konuşmasından sonra dileklerin paylaşılmasına geçilerek toplantı sona erdi. Yeni kararlar konusunda bir Zoom toplantısı yapılarak alınan kararlar daha sonra paylaşıma açılacaktır.

Doç.Dr.Hayal KÖKSAL
Yönetim Kurulu Başkanı

Genel Kurula katılan üyelerden bir grup