BU AY NELER YAPTIK?

Değerli dostlarımız,

YİMEDER bünyesinde yapılan çalışmalar yalnızca Bilişimci Martı projelerini koordine edip yönetmekle sınırlı değil. Kitap çalışmalarımız da uzun soluklu çalışmalar. Ancak derneğimizi tanıtmak ve çalışmaları yaygınlaştırmak adına ulusal ve uluslararası etkinliklere de katılmayı amaçlıyoruz. Bunlardan ikisini paylaşmak istiyorum.

  1. İlki Yükseköğretim Çalışmaları Derneği’nin online olarak düzenlediği 5. Konferans. Derneğinin kurucu başkanı olan Prof. Dr. F. Nevra Seggie aynı zamanda Derneğimizin de değerli üyelerinden biri. Bu etkinlikte “COMBINING LEADERSHİP SKİLLS WITH INNOVATIVENESS /ÜNİVERSİTELERDE LİDERLİK BECERİLERİNİ YENİLİKÇİLİKLE HARMANLAMA” başlıklı bir bildiri sundum.

Türkçe Özet

21. Yüzyıl bilgi, kalite ve yenilik çağıdır. Aynı zamanda Covid-19 Pandemisi nedeniyle de hijyene ve çevreye önem verme çağıdır. Tüm bu konuların geleceğin liderlerine öğretilmesi gerekmektedir. Bu, özel olarak tasarlanmış dersler ve çağdaş, yenilikçi yöntemler aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Üniversiteler, kuramdan uygulamaya geçiş yaklaşımıyla geleceğin liderlerini yetiştirmenin liderliğini üstlenmelidir.

Bu makalenin amacı, kalite ve yenilikçilik odaklı derslerin günümüz dünyası için önemine işaret etmek ve daha sonra çeşitli Türk üniversitelerinde yazar tarafından verildiği bu tür derslerin sonuçlarını paylaşmaktır. Bunu yapma nedeni; başta ‘PUKÖ (Planla, Uygula, Kontrol et, Önlem alarak hayata geçir) Anlayışı’ olmak üzere ‘Kalite felsefesi’ne dayalı ‘İmece Halkaları’ yöntemiyle ‘yenilikçi zihinler’ yetiştirmemizin önemini vurgulamak ve böylece ülkemizin gelişmesi için sorunları işbirlikçi ve yenilikçi bir şekilde çözmede iyi olan ‘Kalite liderleri’ yetiştirmemizin gerekliğini paylaşmaktır.

2. Etkinlik ise Umman’da bulunan Al Vadi Al Kabir Hint Okullarının öğrencileri için kariyer danışmanlığı konusunda liderlik yapabilecek uzmanların konuşmalarına yer verdiği AVENIR 2021 idi. Konuşmacılardan biri olarak “Building Bridges for Career Development” başlıklı konuşmamı yaptım.

Aralık ayındaki etkinliğimiz “Human Dignity and Humiliation Studies Network”ün New York City, Columbia Üniversitesinde geleneksel olarak düzenlediği Workshop’una sanal katılımımız olacak.

Sevgilerimizle….
Doç. Dr. Hayal Köksal
Kurucu Başkan

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir