YİMEDER 3. GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİ

06 Kasım 2021 Cumartesi günü saat 09.30’da daha önce çağrısı yapıldığı gibi Yenilikçi İmece Derneği (YİMEDER) üyeleri 3. Genel Kurul için Sarıyer Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezinde pandemi kurallarına uygun olarak toplandılar.  İstiklal marşı sonrası Divan heyeti seçimine geçildi. Derneğimizin kıdemli üyelerinden Hayrettin DERELİ Divan  Başkanlığına,  Nilüfer ÖZBEY ve Servet DERELİ  üye ve  yazmanlığa seçildiler. Divan Başkanı Hayrettin DERELİ  hazır üyelerin yoklamasını yaparak gerekli salt çoğunluğun sağlandığını tespit  ederek tutanak haline getirdi. Sonrasında gündemin uygulamasına geçildi.

Gecen dönem Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Hayal KÖKSAL “2019-2021 Yılları Faaliyet Raporları”nı sundu. Arkasından da “Denetleme raporu”  Denetleme Kurul üyesi Servet DERELİ tarafından sunuldu. Yönetim Kurulu Üyesi ve Saymanı Hayrettin DERELİ Mali durumu sundu ve Genel Kuruldan raporların ve 2. dönem Yönetim Kurulunun İbraya sunulmasını arz etti. Divan Başkanı Genel Kuruldan raporların mali bilanço ve Yönetim Kurulu çalışmalarının ibra edilmesi için Genel kurulun Açık oylamasına sundu. 2. Dönem Yönetim Kurulu Oy birliği ile İbra edildi.

Sonrasında 3.Dönem Yönetim Kurulu Seçimine geçildi. Belirlenen adaylar açık oylama ile seçilmesine Genel Kurul oy birliği ile karar verdi. Yapılan açık oylama sonucunda aşağıdaki üyeler oybirliği ile 3. Dönem yönetim ve denetim Kurulu üyeliğine seçildiler.

YÖNETİM KURULU (ASİL ÜYELER):

Hayal KÖKSAL

Emine KARADUMAN

Hayrettin  DERELİ

A.Servet KÖKSAL

Mehmet GÜL

DENETİM KURULU (ASİL ÜYELER):

Servet DERELİ

Nilüfer ÖZBEY

Olcay OKSAK TAŞKÖPRÜ

Divan Başkanı Hayrettin DERELİ tarafından seçim sonuçları ilan edilerek Genel kurul gündeminin diğer maddelerine geçildi. Başkanın teşekkür konuşmasından sonra dileklerin paylaşılmasına geçilerek toplantı sona erdi. Yeni kararlar konusunda bir Zoom toplantısı yapılarak alınan kararlar daha sonra paylaşıma açılacaktır.

Doç.Dr.Hayal KÖKSAL
Yönetim Kurulu Başkanı

Genel Kurula katılan üyelerden bir grup

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir