SON KİTABIM LAMBERT YAYINCILIKTAN İNGİLİZCE OLARAK ÇIKTI

MY LATEST BOOK WAS PRİNTED BY LAMBERT ACADEMIC PUBLISHING

Geliri YİMEDER’e bağışlanan kitaplarım arasına 19. kitabım da eklendi. Çocukların erken yaştan nitelikli olarak yetiştirilmesinin şifrelerini paylaşan kitap, 11 yaşında bir çocuğun ağzından ve onun merak ve öğrenme aşkını belirtilen cümlelerle başlıyor. Son bölümleri öğretmen ve anne-babalara doğrultup onların yol göstericiliğinin vaz geçilmez olduğunu da vurgulamaya çalıştım. Okuru bol olsun.

Hayal KÖKSAL


21. ULUSLARARASI BİLİŞİMCİ MARTI PROJELERİ BAŞLADI.

TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN 101. YILINDA ORTAK AKIL ÇALIŞMASI OLAN, ÖDÜLLÜ “İMECE HALKALARI” YÖNTEMİYLE YÜRÜYEN PROJEMİZİN ÖDÜL TÖRENİ 3 ARALIK 2024 TARİHİNDE HİNDİSTAN’DA OLACAK.

Projemiz 21. yılına başlıyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. Kuruluş yıldönümünde katılımcılardan daha yaratıcı ve yenilikçi çözüm yolları olan, paydaş gruplarının arttırıldığı “Ortak Akla” dayalı  projeler bekliyoruz. Geçtiğimiz yıl; yurt dışından 4, ülkemizden 6 proje ekibi katıldı. Bir ekip 2. yılına bu yıl devam ederken, 4 tamamlanmış ve 5 de maalesef tamamlanamamış proje oldu. Bunu bir yerel yönetimle yaşamış olmak bizi hem üzdü hem de ders çıkarmamıza neden oldu! Projemiz rehberli (guided) de olsa kurum liderlerinin adanmışlığı ve desteği çok önemli; projeye olduğu kadar ekiplerine de güvenip inanmaları, onları yalnız ve korumasız bırakmamaları gerekiyor!

Microsoft Türkiye’nin desteğiyle 2004-2009 yılları arasında uçan Bilişimci Martılarımız, 2010 yılından bu yana kendi kanatlarıyla uçuyor. Şimdiye dek 500’den fazla ekibin projesini tamamladığı projede; 35 dünya ülkesinin içinde yer aldığı “World Council for Total Quality and Excellence in Education (WCTQEE)”, UNESCO Barış Eğitimi Ödüllü dünyanın en büyük okulu olan “City Montessori School (CMS)”, “Nepal QUEST”, “Human Dignity Network” ve ülkemizden de Yenilikçi İmece Derneği (YİMEDER) ve Sarıyer Kent Konseyi Eğitim çalışma Grubu başta olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşları yanımızda yer alıyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz.

BU PROJE BENZERLERİNDEN NEDEN FARKLI?*  
– O Türkiye’den başlayan, Türkiye kaynaklı bir proje. Üstelik yüzyüze ve uzaktan eğitimle yol alıyor.
– O bir ekip çalışması ve İMECE ile yürüyor. Yöntemi Dünya Bankasının “2005 Türkiye Yaratıcı Kalkınma Fikirleri Yarışmasında ödül alan ; “İmece Halkaları”, analitik çözüm yolları ile sorun çözme temelli işliyor.
– Çağın gerekleri ve sorunların değişimi nedeniyle statik ve katı değil, sürekli değişip iyileşiyor.
– O yönlendirmeli bir proje: Adım adım, neyi, ne zaman yapacağınız belli. Belli aralıklarla yol haritanızın farklı adımlarınızı bizimle paylaşmanız projede kaybolmamanızı sağlıyor.

-Belli zamanlarda Zoom toplantılarıyla tüm ekipleri bir araya getiren ve küresel çözümlere yönelten çok farklı bir proje.
Teknoloji odaklı bir proje. Kayıt, iletişim, araştırma, veri toplama, veri çözümleme ve paylaşım amaçlı.
Öğrenmek, hayal etmek, üretmek, icat etmek  ve başarıyı paylaşmak amaçlı bir çalışma. Ödül ve/ya başarısızlık kaygısı yok.
– Başarı sertifikanızı ister e-ortamda, ister okulunuzda düzenleyeceğiniz Ödül Töreninde veya Aralık 2024 tarihinde Hindistan’daki CMS’de almanız mümkün.

HEDEF:
Bu projelerle hedeflediğimiz genel anlamda nitelikli, çağdaş, yenilikçi ve ekip ruhunu kavramış yeni kuşaklara destek vermek. 1 Kasım 2023 tarihinde başlayan kayıtlar, 5 Şubat 2024 tarihinde sona erdi. Projelerin bitiş tarihi ise; 17 Haziran 2024.  

BU YILIN PROJE KONULARI:
Bu yıl 1 temel sorun alanı belirledik: SOSYAL SORUMLULUK VE GÖNÜLLÜLÜK.
ANCAK bu ana konuyu temel alan çok yönlü konu seçimi mümkün.
Örneğin;  
1. Sağlıkta sosyal sorumluluk ve gönüllülük,
2. Eğitim’de Özellikle Köy Enstitüleri ve Millet okulları, Halk Evleri gibi konularda sosyal sorumluluk.
3. Çevre ve iklim  sorunlarında sorumluluk ve gönüllülük.
4. Engellilik konusunda sorumluluk ve gönüllülük.
5. Edebiyat ve Sanatla ilgili sorumluluk.
6. Yerel yönetimlerin sorumluluk ve gönüllülük çalışmaları.
7. STK’ların sosyal sorumluluk ve gönüllülük çalışmalarının iyileştirilmesi.
8. Vatandaşlık sorumluluğu ve gönüllülüğü.
9. Teknoloji konusunda gönüllülük ve sorumluluk.
10. Tarımda sosyal sorumluluk ve gönüllülük vbg.

SLOGANLARIMIZ: GENÇLERİ YETKİLENDİRMEK & YETKİNLEŞTİRMEK ESAS HEDEFİMİZ.
                              KENDİMİZLE YARIŞ, BAŞKALARIYLA İŞBİRLİĞİ YAP. ASLA KIRICI VE YIKICI OLMA!

YÖNTEM:
Projemiz; “Planla, Uygula, Kontrol ederek Önlem al” felsefesi anlamına gelen “PUKÖ” Döngüsüne uygun olarak yürütülür.

Kayıt yaptıran ekip üyelerine ilk eğitimi sanal veya yüzyüze ortamda projenin tasarımcısı ve koordinatörü Hayal KÖKSAL verir ve yıl boyu yönlendirmelerine devam eder. Proje bitirildikten sonra tüm yapılanlar ve gerçekleştirilen değişim yaş grubuna göre; Web sayfası, Blog veya sadece PPT olarak paylaşılır. 

İlk değerlendirme sonunda akran ve jüri değerlendirmesine katılmaya hak kazanan projeler yaz aylarında 2 ay süren bir değerlendirme sürecine girer. Bu sürece giren her proje “Başarılı” sayılır ve “Başarı Sertifikası” alırlar. Bu projede para veya hediye gibi maddi ödül yoktur. Kazanılan bilgi, beceri, imece ruhu ve uluslararası tanınma en büyük kazanç olarak algılanır. Ödül törenleri kurum yetkililerince yapılan görüşmelerle kurumda, Hindistan’da veya sanal ortamda yapılır. Projeye katılmak isteyen ekipler Yenilikçi İmece Derneği’ne (YİMEDER) belli bir miktar bağış yaparlar.

Şimdiye dek ağırlıklı olarak ulusal ve uluslararası K-12 okulları, üniversiteler, TEGV-TOFD gibi STK’ların yönlendirdiği 500’den fazla Bilişimci Martı projesi tamamlandı. Yalnızca Türkiye’den değil Hindistan’dan, Nepal’den, ABD’den, Birleşik Krallık’tan, Güney Afrika’dan, Tayland’dan, Kıbrıs ve Sri Lanka’dan katılan okullar, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları projelerimizde yer aldı.
Bkz.: www.bilisimcimartilar.com  

NASIL KATILACAKSINIZ?
K-12 okullarında: Katılacak okulun lider öğretmeni ve/ya kurucusu/Müdürü doğrudan Hayal Köksal ile temasa geçer (Cep: 0 532 373 84 87, [email protected]). İlk görüşmeden sonra işbirliği olacaksa gerekli formlar kuruma ve/ya sorumlu lidere gönderilir ve süreç başlar.

Üniversitelerde öğrenciler kendi ekiplerini kurarak ve/ya Bölüm, başkanı, Dekan veya dersin hocası doğrudan Hayal Köksal ile iletişime geçerek (Yukardaki kanallardan) projeye katılır.

 Sivil Toplum Kuruluşları, İş Dünyası ve/ya yerel yönetimler de aynı yolu izlerler. Projeye katılım için koşullar ve adımlar için mutabakata varmak gerekmektedir.

HEDEF KİTLE:
1. K-12 sınıflarında okuyan öğrenciler  (K-12 Bilişimci Martılar)

2. Üniversite öğrencileri (Lider Martılar)

3. Engelli öğrenci veya bireyler (Engelsiz Martılar)

4. Yerel yönetimler, Sivil toplum kuruluşlarının üye ve liderleri, şirketler, sitelerde-mahallelerde oturan aileler (Toplum Martıları).

KAYITLAR 31 OCAK 2024 TARİHİNDE SONA ERER.

PROJELER 17 HAZİRAN 2024 TARİHİNDE TESLİM EDİLİR.

YÖNLENDİRMELİ BİR PROJE OLDUĞUNDAN ZORUNLU HER ADIM DIŞINDA DA İSTEYEN EKİPLERE EKSTRA DANIŞMANLIK VERİLİR.

Başarılar dileriz.

Doç.Dr. Hayal KÖKSAL                                                                                    Mehmet GÜL    
Proje Tasarımcısı ve Koordinatörü                                                       Bilişim Teknolojileri  Danışmanı

www.bilisimcimartilar.com    
[email protected]    [email protected]       [email protected]  


YENİLİKÇİ İMECE DERNEĞİ 2023 YILI FAALİYET RAPORU

YENİLİKÇİ İMECE DERNEĞİ’NİN SARIYER KENT KONSEYİ EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBUNU DA YANINA ALARAK 2023 YILINDA YÜRÜTTÜĞÜ ETKİNLİKLER ŞÖYLEDİR:

YAPILAN ETKİNLİKLER

EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTILARI             

30.11.2022: YİMEDER’den 4 üyenin Sarıyer Kent Grubu, Eğitim Çalışma Grubunda yer alması.

13.12.2022: Tanışma ve Kolaylaştırıcının bilgilendirmesi

06.01.2023: Stratejik Planlama hazırlık toplantısı

16.01.2023: Google Meet üzerinden tüm ekibin Stratejik plan konusunda bilgilendirilmesi ve görüş  alınması

26.01.2023: Yeniköy Spor Kulübü Cafesinde EÇG üyeleriyle “Yazarlar Günü”nün son hazırlık toplantısı

03.02.2023: Yeniköy Spor Kulübünde EÇG üyeleriyle etkinlik planlaması

EĞİTİMLER:

13.01.2023: EÇG üyelerine “Proje Yönetimi Eğitimi” ve Bilişimci Martı Projelerinin tanıtımı

21.01.2023: Ayazağa Rauf Denktaş Kültür Merkezinde SAGEM ekiplerine ve Sarıyer Kent Konseyinin diğer çalışma gruplarından gelen katılımcılara “Proje Yönetimi Eğitimi” verilmesi ve Bilişimci Martı Projesinin tanıtılması.

15.03.2023: SAGEM Martılarının öğretmenlerine Zoom Toplantısıyla ikinci adım eğitim verildi.

ETKİNLİKLER (BAHAR AYLARI)

18.01.2023: Yazarlar Buluşması için 4 yazarın kendilerini tanıttığı “ Gooogle meet” toplantısı yapıldı.

27.01.2023: YAZARLAR BULUŞMASI (Yaşar Kemal Kültür Merkezi)

22.02.2023: EÇG üyelerinin ve yaptıkları etkinliklerinin tanıtıldığı ilk etkinlikte Rüzgar Çankaya’nın Yaşam Koçluğu ve Depremde Koçluk söyleşisi (Zoom talk).

07.03.2023: Depremde Masal Öğretmenliği_Nilüfer Özbeyle söyleşi (Zoom talk).

11.03.2023: Depremde Sanatla Rahatlama söyleşisi_Nilüfer Başman ve Deniz Koca (Zoom talk)

17.03.2023: OKUMA ATÖLYESİ 1_Gülizar Gülol ile Orhan Kemal’i tartıştık. (Ulaş Hocayla Google Meet)

22.03.2023: Sınıfta Amfiye Proje Tabanlı ve Keyifli Öğren(t)me söyleşisi (Ulaş Hocayla Google Meet)

14.04 2023: OKUMA ATÖLYESİ_2: Körlük (J.Saramago)

26.05.2023: OKUMA ATÖLYESİ_3: Huzur (A.H.Tanpınar)

*17 NİSAN KÖY ENSTİTÜLERİNİN KURULUŞ GÜNÜ BKSM’de 14.00-16.30 saatleri arasında gerçekleştirildi. Konuşmacılar: CHP Eski Ankara Milletvekili ve Eğitim Komisyonu Başkanı Yıldırım KAYA, Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Emekli Öğretim üyesi Prof.Dr. Rıfat OKÇABOL, Köy Enstitüleri çalışmaları olan Doç.Dr. Hayal KÖKSAL ve Köy Enstitülü kızı, öğretmen Nilüfer ÖZBEY oldu.

* Sarıyerde yürütülmekte olan 5 SAGEM grubumuzdan birinde ortaya çıkan anket sorunu nedeniyle projeler iptal edildi. Bir TOPLUM martısı projesi ise 2. Yılını sürdürmektedir. Proje Haziran 2024 tarihinde sona erecektir.

YAZ VE GÜZ AYLARI:

Yaz aylarında sanal sohbet toplantıları yapıldı.

•             22 Eylül tarihinde İSO Konferans salonunda AB projeleri tanıtım gününe dernek olarak katılıp ortak arama sunularında YİMEDER sunusu yapıldı.

•             23 Eylül 2023 tarihinde yapılan Sarıyer 10. Uluslararası Edebiyat Günlerine YİMEDER üyeleri Mehmet Özdemir ve Hayal Köksal imza günleriyle katılım sağladı.

•             19-21 Ekim tarihlerinde Hayal Köksal Fenerbahçe Üniversitesinde gerçekleşen YÖÇAD Uluslararası Konferansına YİMEDER Başkanı olarak katılıp bildiri sundu.

•             Uluslararası 20. Bilişimci Martı projelerinin değerlendirmeleri yaz boyu devam etti ve Ekim ayı başında ilan edildi. Projeye Hindistan’dan 2, Nepal’den 1 ve Pakistan’dan 1 proje katıldı.

“HAYALLERİNİ GERÇEĞE ÇEVİRENLER” Söyleşi programı oluşturarak farklı çalışma grubu uzmanlarıyla Zoom söyleşileri gerçekleştirip bu söyleşileri YouTube Kanalına yüklemek ve böylece  sürekli olarak gençlerin ve tüm ilgi duyanların söyleşileri izlemesi amaçlandı. Bu kararın ardında; söyleşilerin sanal ortamda ebedileştirilmesi,  geçen dönem salon bulmakta yaşanan sıkıntılar, yeterli izleyici kitlesini etkinlik ortamında toplama zorluğu ve zaman kısıtları yatmaktaydı. Söyleşinin Zoom talk olarak yapıldıktan sonra YouTube sayfamıza yüklenmesi gerçekleşti. Bu söyleşiler 11 Eylül ve 15 Aralık 2023 tarihleri arasında yapıldı. Bkz. Ek 2.

•29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetimizin 100. Yılı nedeniyle EÇG üyemiz Nezihe Tatar tarafından 28 Ekim akşamı bir Zoom toplantısı yapıldı:

•Ayazağa Yaşam Evinde Huzur Mahallesi Muhtarlığı işbirliğiyle Ayda bir “Öğretmen Eğitimi” programının başlatılması düşünüldü. 2 toplantı gerçekleştirildi. Ancak ilk toplantıya 20 sonrasında ise 6 kişi katılınca vaz geçildi. Bunun üzerine Anadolu’ya açılıp Üniversiteler ve okullarda eğitim seminerleri verme fikri hayata geçirildi:

*2 Kasım 2023 tarihinde Erciyes Üniversitesi, Eğitim fakültesi öğretim elemanları ve 300 öğrencisine “Proje Tabanlı Eğlenceli Sınıf Yönetimi” semineri verildi, akabinde imza günü yapıldı.

*3-5 Kasım tarihlerinde yine aynı üniversitede İngilizce Eğitimi Derneği (İNGED) International ELT Conference’da “Invited keynote” olarak sunum yapıldı.

*24 Kasım Öğretmenler Güününde Datça Kaymakamlığı ve İlçe MEM işbirliğiyle Öğretmenler Günü söyleşisi yapıldı.

*28 Kasım 2023 tarihinde Çanakkale TESUD (Türkiye Emekli Subaylar Derneği) davetlisi olarak TESUD üye ve ailelerine Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim söyleşisi yapıldı.

* 2-3 Aralık tarihlerinde Nobel yayıncılığın davetiyle Ankara Kitap Fuarına katılınıp imza günleri yapıldı.

* 13 Aralık Çarşamba günü İstanbul Aydın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi öğrencilerine konferans ve imza günü yapıldı.

•Geçtiğimiz yıl başladığımız Uluslararası Bilişimci Martılar Toplum Martıları kategorisindeki ekibimizin projeye daha içten ve yoğunlukla sarılarak 30 Haziran 2024 tarihine kadar proje ürünlerinin hazırlayarak basıma hazırlanması ve bu çalışmanın Hindistan’daki CMS’de gerçekleştirilecek Aralık 2024 tarihinde  Uluslararası bir ortamda üyelerin katılımıyla sunulması karara bağlandı.

•Orta vadeli planlarımız arasında yer alan GELİŞİM ATÖLYESİ bünyesinde gönüllü olan sevgili Mehmet Özdemir ile “Matematik ve Felsefe”, Nilüfer Özbey ile “Yenilikçi Yaklaşımlar ve biz” , Hayal Köksal ile de “Proje Tabanlı Eğlenceli Eğitim” eğitimlerinin başlatılması yeni yılda planlanacak. Diğer istekli üyelerimizi de aramızda görmekten mutlu olacağız. Örneğin Fethiye Yerel Tohumla ortak tarım dersleri gibi…

2024 YILI PLANLARIMIZ:

• NUTUK okumaları rahatsızlıklar ve yer sorunu nedeniyle 11 Ocak 2024 tarihinde 5 hafta sürmek üzere planlandı. İlk toplantı yapıldı. Sonraki toplantılar Yaşar Kemal Kültür Merkezinde gerçekleştirilmeye devam edecekti ancak konuşmacı Nezihe Tatar’ın rahatsızlanması nedeniyle program ertelenmek zorunda kalındı.

  • 21.ULUSLARARASI BİLİŞİMCİ MARTI PROJELERİ bu yıl da gerçekleşecek. Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük teması altında kayıt yaptıracak ekipler için son başvuru tarihi: 31 Ocak 2024. Geçen yıldan beri devam eden TOPLUM MARTILARI” ekibimiz çalışmasının 2. Yılında bir kitap çıkarmayı amaçlıyor.
  • YİMEDER GELİŞİM ATÖLYESİ bünyesinde dersler ve söyleşiler başlıyor. İlk eğitim programı; “MATEMATİK VE FELSEFE” üzerinde ve Dr. Mehmet ÖZDEMİR tarafından verilecek. Daha sonra Hayal KÖKSAL, Nilüfer ÖZBEY ve istekli diğer arkadaşlarımızın söyleşileri eklenecektir. İlk söyleşiler ücretsiz, sonrakiler ise Derneğimize saati Min. 200 Liralık bağışla gerçekleşecek, bağışın yarısı konuşmacıya verilecektir.

GEÇEN YIL GERÇEKLEŞTİRİLEN ZOOM TOPLANTILARI YOUTUBE SAYFAMIZA EKLENDİ. https://www.youtube.com/channel/UCFkqgllCXLnvmMhrr1qqmOQ  

Sevgi ve saygılarımızla.

Doç.Dr.Hayal KÖKSAL
Yönetim Kurulu Başkanı


YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

Değerli eğitim paydaşları;

Sevgili öğrenciler, öğretmen ve idareciler, ebeveynler ve tüm ilgililere 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılında sağlık, mutluluk, keyif ve başarı diliyoruz.

Öğretmen ve öğrencilere destek amaçlı; “PROJE-TABANLI EĞLENCELİ SINIF YÖNETİMİ” (Nobel Akademi), “ZOR ZAMANLARDA EVDEKİ OKUL (Astana Yayıncılık)” kitaplarımız sizler için yazıldı.

Öğretmen adayları, öğretmenler ve konuya ilgi duyan dostlar için; “İMECE İLE YENİDEN KÖY ENSTİTÜLERİ” kitabımız Derneğimizden bağış yoluyla ediniliyor.

Engelli öğrenci, öğretmen ve veliler için; “ENGELLERİ EMPATİYLE AŞMAK” kitabımız yine Derneğimizde az sayıda olsa da var.

“Eğitimde nitelik geliştirme, “Sınıf yönetimi”, “Şiddetsiz Eğitim”, “Matematik ve Felsefe”, “Eğitimde Masal öğretmenliği”, “STK Liderliği”, “Yenilikçi Öğretmenlik”, “Köy Enstitüleri modeli okul”, “Atatürkçe Bakış” gibi eğitimlerimiz Derneğimizin uzmanları tarafından sanal ortamda ve/ya yüz yüze verilmekte. Çok yakında bu eğitimlerle ilgili bir Takvim de açıklayacağız.

Bizi arayın (0 5323738487), bize yazın ([email protected]/ [email protected]) sizi bilgilendirelim.

Sevgi ve barışla…


SARIYER EDEBİYAT GÜNLERİNDEYİZ!

20-24 Eylül 2023 tarihleri arasında Kireçburnu Haydar Aliyev Parkında gerçekleştirilecek olan Uluslararası 10. SARIYER EDEBİYAT GÜNLERİN’de bu yıl da kurucu başkanımız Doç. Dr. Hayal Köksal aşağıda resimleri görülen 3 kitabıyla, yeni üyemiz Dr. Mehmet Özdemir de çok değerli bir kitabıyla yer alıyor. Mehmet Özdemir 20 Eylül Çarşamba günü, Hayal Köksal ise 23 Eylül Cumartesi günü aynı saatlerde_13.00’de kitaplarını imzalayacaklar.

Yine çok zengin olan programda mutlaka kendinize ait bölüm, etkinlik ve kitap bulacağınıza eminiz. Sizleri de bekliyoruz.


YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Değerli YİMEDER Dostları,

Yenilikçi İmece Derneği (YİMEDER) olarak; Eğitimde Toplam Kalite ve Mükemmellik Dünya Konseyi Türkiye Genel Direktörlüğü (WCTQEE-TR) ve Sarıyer Kent Konseyi, Eğitim Çalışma Grubu işbirliğinde 2023 yılı Güz dönemi çalışmalarımıza başlıyoruz. Bu yıl sanal (online-çevrim içi) paylaşımlarımızdan ilki iş ve özel yaşamlarında uyumu ve başarıyı yakalayarak hayallerini gerçeğe çevirmiş iş insanları içeriyor. Pozitif ayrımcılıkla ilk sözleri kadın dostlarımıza verdik ve ilk konuşmacımız 1 Eylül 2023 tarihinde Tuba Alaylı Özgüç oldu. Muhteşem bir paylaşım yapan sevgili Tuba Alaylı Özgüç 1998 yılında Boğaziçi Üniversitesinden mezun olduktan sonra 2004 yılında YTÜ mezuniyeti öncesinde, 2003 yılında “Bireysel Kalite ve Liderlik” dersimi almıştı. Yirmi yıl önceki girişimci ruhunu nasıl katlayarak günümüze getirişini gururla dinledik. Yeni girişimlerinde yolunun çok açık olacağından emin olarak başarılarının devamını diliyorum.

İkinci çalışmamız ise; “Gelişim Atölyeleri”miz olacak ki bu program hem sanal hem de yüz yüze olarak gerçekleşecek. Bunun duyurusunu daha sonra yapacağız. Sarıyer Kent Konseyi, Eğitim çalışma Grubu bünyesindeki çalışmalarımız da Ekim ayında başlayacak.

YİMEDER tarafından 2015 yılından beri yürütülen ULUSLARARASI BİLİŞİMCİ MARTILAR PROJESİ bu yıl 20. yılını tamamlıyor. 5 proje ile yol alınan bu yıl, jüri değerlendirmeleri Eylül ayı sonuna kadar sürecek. Sonuçlar Ekim ayında paylaşılacak (Bkz: www.bilisimcimartilar.com).

Sevgi ve barışla….


SOSYAL MEDYANIN GÜCÜ

Değerli Dostlar,

Sosyal medyanın gücünü artık hepimiz görüyor ve etkisini her alanda hissediyoruz. Bizler de YİMEDER web sayfamızın yanında Facebook’ta YİMEDER olarak, LinkedIn, Twitter ve Instagram’da kurucu başkanımız Hayal Köksal sayfalarıyla etkinliklerimizi paylaşmaya çalışıyoruz. Bu konuda daha iyi olmamız gerektiğinin de farkındayız. Değerli Yönetim Kurulu üyemizin alan, donanım ve destek konusundaki desteği çok büyük. Mehmet Gül arkadaşımıza teşekkürü bir borç biliyoruz.

Sevgili dost Can Bilgili hocamızdan gelen teklifle 5 sunum yaptığımız ZOOMYA TV linklerini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bu söyleşilerden de Derneğimizin çalışma alan ve içeriklerini öğrenmeniz olası.

Sevgiyle ve barışla kalın.

ZOOMYA TV

MUTLULUK ATÖLYESİ

KÖY ENSTİTÜLERİ

EĞİTİMDE KALİTE

https://www.youtube.com/watch?v=qNeZQMKW_8&list=PL0rEOzjhot0KKv4qrCtjOe7wYXz9RBZ1o&index=1

ŞİDDETSİZ EĞİTİM

YAŞAM BİR PROJE Mİ?


YİMEDER DEPREMDEN ETKİLENEN EĞİTİM PAYDAŞLARININ HİZMETİNDE…

Yenilikçi İmece Derneği (YİMEDER) toplumdaki birey, kurum ve sivil toplum kuruluşlarıyla özellikle eğitim odaklı konularda yenilikçi yaklaşımlarla işbirliği yani imece yapmak amacıyla İstanbul’da 15.01.2015 tarihinde kurulmuş kâr amaçsız bir sivil toplum kuruluşudur. Projeler, seminerler ve kitaplar yoluyla sosyal medyayı da etkin kullanmaya çalışarak topluma katkı vermeye odaklıdır. Kurulduğu yıldan bu yana Sarıyer Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi olan derneğin kurucu ve üç dönemdir yönetim kurulu başkanı olan Doç. Dr. Hayal KÖKSAL 30 Kasım 2022 tarihinden itibaren 3 yıl süreyle Sarıyer Kent Konseyi bünyesinde bulunan 16 çalışma grubundan biri olan Eğitim çalışma Grubunun kolaylaştırıcısı olarak seçilmiştir.

Kitaplarının gelirini Derneğe başlamış olan Köksal seminer, imza günü ve sohbet toplantıları yoluyla kitaplarını topluma ulaştırmakta ve bağış karşılığında okurla buluşmalarını sağlamaktadır. Derneğin diğer bir çalışma alanı da 2004 yılında tasarımının Hayal Köksal tarafından yapıldığı ve bağlı olduğu birimlerce yürüttüğü Uluslararası Bilişimci Martılar Projesidir. 2005 yılında Dünya Bankasınca “Türkiye Yaratıcı Gelişim Projeieri Yarışması”nda ödüllendirilen “İmece Halkaları” yöntemiyle bireylere bilimsel düşünme ve ekip olarak sinerji yaratarak sorunlara çözüm bulma yöntemiyle çalışan bu Bilişim projesi 20. yılında 12 ekiple yoluna devam etmektedir.

Yönetim ve Denetleme kurullarından dört üyesiyle Sarıyer Kent Konseyi, Eğitim çalışma Grubunda yer alan YİMEDER 6 Şubat 2023 tarihinde 11 ilde yaşanan büyük deprem felaketinden sonra başta depremden etkilenen eğitim paydaşları olmak üzere psikolojik ve eğitimsel açıdan etkilenen toplum üyelerine destek olmak üzere “ÇADIR, KONTEYNER VE CEBİMDEKİ SINIF/OKUL” Projesini oluşturmuştur. Bu projeyle sanal ortamda paylaşılacak olan eğitim, sanat, psikoloji odaklı ve benzeri söyleşilerle depremzedeleri bilgilendirmek, rahatlatmak, destekletmek amaçlanmaktadır. Herkesin gitmesinin mümkün olmadığı deprem bölgelerinde “Zor Zamanlarda Evdeki Okul” felsefesiyle açık bir toplum okulu/sınıfı yaratmak birincil hedeftir. Yapılan Zoom söyleşileri Youtube kanalıyla toplumla her an paylaşıma açık olması amaçlanmıştır.

İlk söyleşi 22 Şubat 2023 tarihinde Sarıyer Kent Konseyi, Eğitim Çalışma Grubu üyesi, Yaşam koçu Rüzgar Çankaya ile yapılmış ve başlığı; “Deprem Koçluğu” olmuştur.

İkinci söyleşi; YİMEDER Denetleme Kurulu Başkanı, Sarıyer Kent Konseyi, Çalışma Grubu üyesi, İstanbul il Milli Eğitim Masal Okulu öğretmenlerinden ve Yenilikçi Koç Nilüfer Özbey ile 7 Mart tarihinde gerçekleştirilmiştir (Masal Öğretmenlik). Depremin hemen ertesi gününde deprem bölgesine giden arkadaşımız orada on gün kalarak “Masal Öğretmenlik” programı dahilinde İstanbul İl Koordinatörleri ile çalışmış ve orada görüp yaşadıklarını da bu söyleşide izleyenlerle paylaşmıştır:

https://www.youtube.com/watch?v=ahL1Pv6HHwY&t=27s

Üçüncü söyleşi 11 Mart Cumartesi akşamı Datça’da yaşamakta olan, Datça’ya gelen depremzede çocuklara seramik eğitimi vermekte olan seramik sanatçısı Deniz Koca ve müzik odaklı rahatlatıcı bir çalışmanın planlamasını yapmakta olan MSGSÜ emekli öğretim üyesi ve Kontrbas sanatçısı Nilüfer Başman ile gerçekleştirilmiş ancak teknik sorunlar nedeniyle kayıt alınamamış, program sadece çevrimiçi olanlarla kısıtlı kalmıştır.

22 Mart tarihinde deprem bölgesindeki öğretmen ve öğrenciler için “Proje Tabanlı Eğlenceli Sınıf Yönetimi”ni yazan YİMEDER Başkanı Hayal Köksal Sarıyer Kent Konseyi, Eğitim Çalışma Grubu üyesi Ulaş Başar Gezgin’in moderatörlüğünde bu sunuyu yapmıştır:

Bu çalışmalar sonrasında Çalışma Grubu bünyesindeki eğitimciler Nezihe Tatar (31 Mart) Mehmet Özdemir öğretmenler (5 Nisan) ve Fethiye’de yerel tohum konusunda çalışmaları olan YİMEDER üyesi Ebru Oğuzhan Yeten (12 Nisan) ile üç söyleşi daha yapılarak çalışmalar sona erdirilmiştir. Bu söyleşileri Hayal Köksal’ın Youtube kanalındaki YİMEDER ve SKK dosyasından izlemek mümkündür.

Bu arada Derneğimiz Deprem Bölgesinde mağduriyet yaşayan iki öğrenciye de 5 ay boyunca 500’er Liralık deprem yardımı yapmıştır. Bir kez daha böylesi yıkıcı afetleri görmemek dileğiyle hepinize sağlıklar diliyoruz.