IMPACT OF EXPONENTIAL RISE IN USE OF TECHNOLOGIES IN 21st CENTURY PEDAGOGY

PRESENTED AS A KEYNOTE AT THE 22. INTERNATIONAL CONVENTION ON STUDENTS’ QUALITY CIRCLES, India-Lucknow, 26-30 November, 2019

Assoc. Prof. Dr. Hayal KÖKSAL
Director General (Turkey), World Council for Total Quality & Excellence in Education
Founding President, Association for Innovative Collaboration (AIC/YİMEDER)
[email protected]    [email protected]     [email protected]

Abstract

Towards the end of the 20th Century, a new era has started for humanity with the intensive use of technology. It leaked into homes, after entering the industrial and business world. Schools and educational life have become more technology-focused and as a result, pedagogy had to adapt itself not only to the devices but also to the philosophy and understanding of it. Even though we have just passed the first two decades of the 21st Century, we can easily feel the great change in our classrooms and we feel ourselves obliged to follow the recent trends as educators. Some innovative programs and their applications like STEM and MAKER seem very popular in many countries. Educational approaches are changing and teachers are trying to catch up with those changes. In this presentation, the author will share an international technology-focused project which was designed to bring together teachers and students of the 21st Century living in different parts of the world.

SEAGULLS: THE SYMBOL OF ISTANBUL
İSTANBULUN SİMGESİ MARTI
SEAGULL: SYMBOL OF ISTANBUL

YİMEDER’E HİNDİSTAN’DAN ÖDÜL GELDİ

YENİLİKÇİ İMECE DERNEĞİ YİMEDER;  30 KASIM 2019 AKŞAMI HİNDİSTAN, LUCKNOW’DAKİ CITY MONTESSORI SCHOOL’DA GERÇEKLEŞEN 22. ICSQC ÖDÜL TÖRENİ ESNASINDA EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE VE MÜKEMMELLİK DÜNYA KONSEYİ (WCTQEE) TARAFINDAN 3 KURUM VE 3 EĞİTİMCİYE VERLMESİ UYGUN GÖRÜLEN “KURUMSAL MÜKEMMELLİK ÖDÜLÜ” İLE ÖDÜLLENDİRİLDİ.

KURUCU BAŞKAN DOÇ.DR.HAYAL KÖKSAL TARAFINDAN TESLİM ALINAN ÖDÜL ÇALIŞMALARIMIZA DAHA FAZLA ŞEVKLE SARILMAMIZA NEDEN OLACAK. KALİTE ÇALIŞMALARINI TOPLUMA YAYMA ÇALIŞMALARIMIZ NEDENİYLE ALDIĞIMIZ ÖDÜL DATÇA VE SARIYER İMECESİ ÇALIŞMALARIMIZIN BİR SONUCU. TÜM ÜYELERİMİZE ÇABALARI VE KATKILARI NEDENİYLE TEŞEKKÜRÜ BORÇ BİLİYORUZ.


17. BİLİŞİMCİ MARTILAR PROJEMİZE KAYIT YAPTIRDINIZ MI?

17. ULUSLARARASI BİLİŞİMCİ MARTI PROJELERİ 4 KATEGORİDE BAŞLIYOR:K-12, LİDER (Üniversiteliler), ENGELLİLER VE TOPLUM

Projemiz 17. yılına girdi. Bu yılı görmek bizlere 20. yılı da görebileceğimiz umudunu verdi. Katılımcı sayımız değişse de her yıl ilgiyi kaybetmeden devam ediyor projemiz. Üstelik 25 Dünya ülkesinin içinde olduğu “World Council for Total Quality and Excellence in Education (WCTQEE)” tarafından da tanınıp öneriliyor. Diğer bir destek kuruluş ise; “Human Dignity and Humiliation Studies”.

Neden farklıyız?  
– O Türkiye’den başlayan, Türkiye kaynaklı bir proje.
– O çok yenilikçi/innovatif bir çalışma.
– O bir ekip/takım çalışması ve İMECE ile yürüyor. Yöntemi Dünya Bankasının “2005 Türkiye Yaratıcı Kalkınma Fikirleri Yarışmasında ödül alan ; “İmece Halkaları”.
– Çağın gerekleri ve sorunların değişimi nedeniyle statik ve katı değil, değişime uğruyor.
– O yönlendirmeli bir proje: Adım adım, neyi, ne zaman yapacağınız belli. Belli aralıklarla yol haritanızı bize gönderip sorgulamanız mümkün.
-Teknolojiyi kullanıyorsunuz ama sadece iletişim, araştırma, veri toplama ve çözümleme, paylaşım amaçlı.
– Öğrenmek ve başarıyı paylaşmak amaçlı bir çalışma. Ödül ve/ya başarısızlık kaygısı yok.
– Başarı sertifikanızı ister e-ortamda, ister okulunuzda düzenleyeceğiniz Ödül Töreninde almanız mümkün.

 Microsoft Türkiye’nin desteğiyle 2009 yılına kadar uçan martılarımız, o yıldan itibaren kendi kanatlarıyla uçmayı başardılar. Üstelik yeni proje kategorilerini de ekleyerek!  2006 yılında uluslararası ekipleri, 2008 yılında engelli dostlarımızı, 6 yıl önce üniversiteleri içine alan Bilişimci Martılar geçen yıldan beri de toplumun tüm kesimlerini (birey, iş dünyası, siteler, STK, yerel yönetimler, vb.)  içine alan “Toplum Martıları”nı besliyor.  2019 yılında Yüksek Lisans Martıları bizimle uçtu.  İnanıyoruz ki; tüm projelerimiz güçlü bir imecenin, yenilikçi çözümlerin ve barışın müjdecisi. Proje için gerekli olan tüm bilgi ve örnekleri www.bilisimcimartilar.com adresinden öğrenebilirsiniz ama gerekli ön açıklama şöyle:

Hedef:
Bu projelerle hedeflediğimiz genel anlamda nitelikli, çağdaş, yenilikçi ve ekip ruhunu kavramış yeni kuşaklara destek vermek. Ekim ayı başında başlayıp Haziran ayı başına kadar 8 aylık bir süreci kapsayan çalışma hem akademik yetkinliğe katkı veriyor, hem de ekip çalışmasıyla zenginleşen bireysel gelişime büyük destek veriyor.

Bu yılın proje konuları:
Bu yıl 5 temel sorun alanı belirledik ANCAK çok ilginç bir proje konusuyla bize gelirseniz konuşur birlikte karar veririz. J


Sloganımız:
GENCİYLE, YAŞLISIYLA EL ELE VEREREK BARIŞA, SAYGINLIĞA VE NİTELİKLİ LİDERLİĞE DOĞRU…

Yöntem:
Projemiz; “Planla, Uygula, Kontrol ederek Önlem al felsefesi olan PUKÖ Döngüsü”ne uygun olarak yürütülür. İlk eğitimi sanal veya yüz yüze verdikten sonra projenin tasarımcısı ve koordinatörü olan Dr. Hayal KÖKSAL tarafından yönlendirilir. Şimdiye dek ağırlıklı olarak Boğaziçi Üniversitesi ve diğer eğitim kurumlarında yürütülen dört bin projenin yanında 485 tane de Bilişimci Martı projemiz mevcuttur. Projenin önceki yıllardaki katılımcıları; Sadece Türkiye’den değil Hindistan’da, Nepal’de, ABD’de, Birleşik Krallıkta, Güney Afrika’da ve Sri Lanka’dan katılan okullar, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıdır. Proje bitirildikten sonra yaş grubuna göre; Web sayfası, Blog, Her ikisiyle birden veya sadece PPT olarak bizimle paylaşılır. İlk değerlendirme sonunda akran ve jüri değerlendirmesine katılmaya hak kazanan proje yazın 2 ay süren bir değerlendirme sürecine girer. Bu sürece giren her proje “Başarılı” sayılır ve “Başarı Sertifikası” almaya hak kazanır. Bu projede para veya hediye gibi maddi ödül asla yoktur. Kazanılan bilgi, beceri, imece ruhu ve uluslararası tanınma en büyük kazanç olarak algılanır. Katılan kişi ve kurumlar Yenilikçi İmece Derneğine bağış yaparak projeye katılırlar.

 • SAĞLIK
 • ÇEVRE
 • KADIN VE ŞİDDET
 • ETİK
 • ENGELLER
 • ATATÜRKÇE BAKIŞ

Nasıl Katılacaksınız?
Katılacak okulun lider öğretmeni ve/ya kurucusu/Müdürü direkt olarak Hayal Köksal ile temasa geçer (Ofis: 0 212 241 26 02/ Cep: 0 532 373 84 87, [email protected]) ve gerekli formlar kendisine gönderilir.

Hedef Kitle:
1. K-12 sınıflarında okuyan öğrenciler  (K-12 Bilişimci Martıları)

Okullar Yenilikçi İmece Derneği’ne bağış yaparak projemizde yer alabilirler. Bu bağış karşılığında Köy Enstitüleri ve Engelli kitaplarımız Oku Kütüphanenize hediye edilir.

2. Üniversite öğrencileri (Lider Martılar)

3. Engelli öğrenci veya bireyler (Engelsiz Martılar)

 Kayıtlar 1 Ekim 2019 tarihinde başlar, 19 Ocak 2020 tarihinde sona erer.

4. Yerel yönetimler, Sivil toplum kuruluşlarının üye ve liderleri, şirketler, sitelerde-mahallelerde oturan aileler (Toplum Martıları).

Başarılar dilerim.

Doç. Dr. Hayal KÖKSAL
Proje Tasarımcısı ve Koordinatörü


16. Uluslararası Bilişimci Martılar Projesi Sonuçlandı

Ödül Töreni 30 Kasım 2019 tarihinde Hindistan’ın Lucknow kentinde bulunan City Montessori School, Kanpur road Yerleşkesinde.

Sorunun değil, çözümün parçası olan yeni kuşaklar yetiştirebilmek amacıyla ve özgün bir Türk Bilişim projesi olarak Hayal Köksal tarafından tasarlanan “Uluslararası Bilişimci Martılar” Projesi 17. Yılına başlıyor. K-12 öğrenci halkaları ve Engelli ekiplerine ilave olarak son altı yıldır Eğitim Fakülteleri öğrencilerinin “Lider Martılar”, toplum üyelerinin de “Toplum Martıları” olarak eklendiği “Sürekli Gelişim” felsefesiyle gelişen Proje, bu yıl ilk kez Yüksek lisans öğrencilerini de kucakladı.

Hindistan’da City Montessori School’da 25 Dünya ülkesi tarafından kurulmuş olan “World Council for Total Quality and Excellence in Education (WCTQEE)”, UNESCO Barış Eğitimi Ödüllü Okul CMS, Nepal QUEST ve Yenilikçi İmece Derneği (YİMEDER) tarafından desteklenen Proje; düşünen, sorgulayan ve uygulanabilir çözüm yolları bulmayı öğrenen yeni kuşaklar yetiştirmeyi amaçlıyor. 2005 Türkiye Yaratıcı Kalkınma Fikirleri Yarışmasında dereceye girip ödül kazanan “İmece Halkaları” yöntemiyle yürütülmesi birinci koşul olan projede bilişim ön planda.

Şimdiye dek 400’den fazla projenin çalışıldığı bu Proje ilk yıllarında (2003-2009) Microsoft Türkiye tarafından desteklendi. 2006 yılından itibaren ulusaldan uluslararası yapıya dönüşen proje 2007 yılında Hayal Köksal, Microsoft, Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim Teknolojileri Daire Başkanlığı işbirliğiyle devlet okullarında çalışan ve gönüllü olarak katılan “Bilişimci Martı Koordinatörleri” yetiştirdi ve tüm okullar Proje kapsamına dahil edildi. WCTQEE bünyesindeki üye devletlerden Hindistan, Nepal, Sri Lanka, Güney Afrika, ABD ve İngiltere’den okullar projenin içinde yer alıyorlar. Projeyi tamamlayan her ekip başarılı sayılıyor ve eş ve jüri değerlendirmesine giriyor. İki yılda bir projenin Ödül Töreninin Hindistan’da CMS ’de, WCTQEE’ in işbirliğiyle yapılıyor olması da projenin diğer bir özelliği.

Bu yıl projeye Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul Erkek Lisesi, Hindistan’dan City Montessori School ve Sri Lanka’dan 5 ekip kayıt yaptırdı. Ancak 5 projeden 3 tanesi tamamlanarak aşağıda belirlenen Ödülleri kazandılar. Kendilerini kutluyor başarılarının devamını diliyoruz.

 1. City Montessori School, Kanpur Road, Lucknow, Hindistan: “Pheonix Halkası”, Sivil Toplum duyarsızlığı ve bu duyarsızlıkla baş etme projesi. (Lise 11. Sınıf) (Şampiyon Liseli Martılar Ödülü).
 2. R/EMBI/St. Anthony’s College, Rakwana, Sri Lanka: “Dew Drops Halkası”, Sri Lankalı Ortaokul Öğrencilerinin İngilizce gramerinde neden daha başarılı olmadığının araştırılması projesi (7-9. Sınıflar) (Şampiyon Ortaokullu Martılar Ödülü)
 3. Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü: “ELF Halkası”, Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarının Öğretmenlerin İş Tatminine Etkisi Projesi (Yüksek Lisans öğrencileri) (Şampiyon Master’lı Martılar Ödülü ile Ekibin Lideri Elif Yügen’e  Prof.Dr. Ümit Serdaroğlu Özel Ödülü).

17. Uluslararası “Bilişimci”, “Lider”, “Engelsiz” ve “Toplum Martıları” Projeleri için kayıtlar başlamıştır. Bu kategorilerden hangisi size uygunsa bize yazınız ve daha fazla bilgi almak için  [email protected] adresine yazınız. Sevgiler.

Dr. Hayal KÖKSAL

Genel Koordinatör


16. ULUSLARARASI BİLİŞİMCİ MARTILAR PROJELERİ

Değerli Dostlarım,

2018-2019 Akademik yılında 16.sına başladığımız Uluslararası Bilişimci Martılar Projelerimiz bu yıl da yeni bir başarıyı kucaklayarak _ Yüksek Lisans ekiplerini de içine alarak uçmaya devam ediyor. Başladığı ilk yıllarda Microsoft Türkiye’nin desteği ve TEGV ekiplerinin bizimle olmasıyla büyük bir ivme kazanan, yıllar geçtikçe yenilikçi (İnnovatif) yaklaşımıyla kendini yenilemesini bilen Bilişimci Martılar Projesi sadece ülkemizde değil, yurt dışında da ilgi çekmeye devam ediyor. Bu yıl Sri Lanka, Hindistan ekiplerinin yanında İstanbul Alman Lisesi iki projeyle, Bahçeşehir Üniversitesi de 3 projeyle yola devam ediyor. 10 Haziranda sona erecek olan Projemizin kayda değer tarihleri (landmarklar) şöyle:
2006- Yabancı ülke ekipleri de aramızda olmaya başladı.
2007- Milli Eğitim Bakanlığı ve Microsoft işbirliğiyle imzaladığımız protokol gereği MEB-Eğitek düzenlemesiyle Mersin’de 145 tane Bilişimci Martı koordinatörü öğretmene İmece Halkaları ve Bilişimci Martı Projesi eğitimleri verildi ve o yıl 93 proje ortaya kondu. MEB, Başkent Öğretmenevinde Ödül Törenini düzenledi ve ondan sonraki yıllarda devlet okulları da bizlerle olmaya başladı.
2008- Engelliler de projemizde yer almaya başladı. Bu çabamızla Moritus’da düzenlenen “1. International Convention for Empowering the Challenged” etkinliğinde “Helen Keller Mükemmellik Ödülü” aldık.
2013- Yüksek Öğretim kurumları da projeye “Lider Martılar” kategorisi altında girmeye başladı.
2017-İlk kez “Toplum Martıları” kategorisine Sri Lanka katıldı. Judith Perera okul toplum işbirliğiyle İngilizce dilini daha kaliteli öğretme projesiyle bu kategorinin ilk Şampiyonu oldu.
2019_Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans öğrencileri ilk kez Lider Martı Projesinde yer aldılar.

Tüm ekiplerimize başarılar dilerken Ödül Törenimizin 27-30 Kasım tarihleri arasında Hindistan, Lucknow’da City Montessori School’da gerçekleştirilecek 22. ICSQC etkinliğinin Ödül Töreni öncesinde yapılacağını duyurmak isterim. Sevgilerimle.

Hayal KÖKSAL
BİLİŞİMCİ MARTILAR 16. YILINA GİRİYOR

İSTANBULUN SİMGESİ MARTI

4 AYRI KATEGORİDE PROJE YÖNETİMİ (K-12 / ÜNİVERSİTE/ ENGELLİLER/ İŞ DÜNYASI DAHİL TOPLUM)
Projemiz 16. yılına girdi. Bu yılı görmek bizlere 20. yılı da görebileceğimiz umudunu verdi. Katılımcı sayımız değişse de her yıl ilgiyi kaybetmeden devam ediyor projemiz. Üstelik 25 Dünya ülkesinin içinde olduğu “World Council for Total Quality and Excellence in Education (WCTQEE)” tarafından da tanınıp öneriliyor. Diğer bir destek kuruluş ise; “Human Dignity and Humiliation Studies”.

Neden farklıyız?
– O Türkiye’den başlayan ve diğer ülkeleri içinde alan bir proje. Şimdiye kadar hangi ülkeler bizimle çalıştı? ABD, Birleşik Krallık, Hindistan, Güney Afrika, Nepal, Sri Lanka)
– O çok yenilikçi/innovatif bir çalışma.
– O bir ekip/takım çalışması ve İMECE ile yürüyor. Yöntemi Dünya Bankası 2005 Türkiye Yaratıcı Kalkınma Fikirleri ödüllü “İmece Halkaları”.
– Çağın gerekleri ve sorunların değişimi nedeniyle statik ve katı değil, değişime uğruyor.
– O yönlendirmeli bir proje: Adım adım, neyi, ne zaman yapacağınız belli. Belli aralıklarla yol haritanızı bize gönderip sorgulamanız mümkün.
-Teknolojiyi kullanıyorsunuz ama sadece iletişim, araştırma, veri toplama ve çözümleme, paylaşım amaçlı.
– Öğrenmek ve başarıyı paylaşmak amaçlı bir çalışma. Ödül ve/ya başarısızlık kaygısı yok.
– Başarı sertifikanızı ister e-ortamda, ister okulunuzda düzenleyeceğiniz törende, isterseniz Hindistan’daki ICSQC Konvansiyonu esnasında düzenlenen Ödül Töreninde almanız mümkün.

Microsoft Türkiye’nin desteğiyle 2009 yılına kadar uçan martılarımız, o yıldan itibaren kendi kanatlarıyla uçmayı başardılar. Üstelik yeni proje kategorilerini de ekleyerek!  2006 yılında uluslararası ekipleri, 2008 yılında engelli dostlarımızı, 6 yıl önce üniversiteleri içine alan Bilişimci Martılar geçen yıldan beri de toplumun tüm kesimlerini (birey, iş dünyası, siteler, STK, yerel yönetimler, vb.)  içine alan “Toplum Martıları”nı besliyor. Umuyoruz ki 2019 yılındaki tüm projeler güçlü bir imecenin, yenilikçi çözümlerin ve barışın müjdecisi olacak. Proje için gerekli olan tüm bilgi ve örnekleri www.bilisimcimartilar.com adresinden öğrenebilirsiniz.

Bu projelerle hedeflediğimiz genel anlamda nitelikli, çağdaş, yenilikçi ve ekip ruhunu kavramış yeni kuşaklara destek vermek. Ekim ayı sonunda başlayıp Haziran ayı başına kadar yedi aylık bir süreci kapsayan çalışma hem akademik yetkinliğe katkı veriyor, hem de ekip çalışmasıyla zenginleşen bireysel gelişime büyük destek veriyor. Daha fazla bilgi almak ve başvuru koşullarını öğrenmek için sayfamızı ziyaret ediniz.  Sevgiler.

DR Hayal KÖKSAL
YİMEDER Kurucu Başkanı
Bilişimci Martı Tasarımcısı ve Koordinatörü

 


15.ULUSLARARASI BİLİŞİMCİ VE 5. LİDER MARTILAR PROJELERİ

BASIN BİLDİRİSİ

2005 YILINDAN BU YANA ADINA ÖZEL ÖDÜL VERDİĞİMİZ DEĞERLİ BİLİM ADAMI VE DANIŞMANIMIZ PROF. DR. ÜMİT SERDAROĞLU

Halka (Ekip) çalışmasına dayalı, teknoloji destekli sorun çözme sistematiğine odaklı olarak tasarlanan ve 15 yıldır sürmekte olan “Uluslararası Bilişimci Martılar” Projesinin 15. Yıl sonuçları açıklandı. Son beş yıldır, Üniversite öğrencilerinin “Lider Martılar”, toplum üyelerinin de “Toplum Martıları” olarak katıldığı proje yurt dışında da büyük ilgi çekiyor.

Proje; Hindistan’da City Montessori School’da 25 Dünya ülkesi tarafından kurulmuş olan “World Council for Total Quality and Excellence in Education (WCTQEE)”, “Nepal QUEST”, “Human Dignity and Humiliation Studies Network ” ve “Yenilikçi İmece Derneği’nin (YİMEDER)” tarafından tanıtılıp destekleniyor. Projenin temel amacı; düşünen, sorgulayan ve demokratik yöntemler uygulayarak saptadıkları mevcut sorunlara uygulanabilir çözüm yolları bulmayı öğrenen yeni kuşaklar yetiştirmek. Bu bir öğrenci projesi ve öğrencilerin projeyi yürütürken teknolojiyi yeterince ve etkin kullanıp iletişimlerini güçlü tutmaları da önemli bir kural. Proje ekimde başlayıp Haziran ayı başında sona eriyor.

Şimdiye dek 400’ü aşkın projenin çalışıldığı bu proje ilk yıllarında (2003-2009) Microsoft Türkiye tarafından desteklendi. 2006 yılından itibaren ulusaldan uluslararası yapıya dönüşen proje 2007 yılında Milli Eğitim Bakanlığı, Eği-tek işbirliğiyle devlet okullarında çalışan ve gönüllü olan Bilişimci Martı Koordinatörleri yetiştirdi ve böylece tüm ülkeyi proje kapsamına soktu. Değişik yıllarda Hindistan, Nepal, Sri Lanka, Güney Afrika, ABD ve İngiltere’den okullar projenin içinde oldular. Projenin özünde eş ve jüri değerlendirmesi var. İki yılda bir de projenin Ödül Töreni Hindistan’da CMS ’de, WCTQEE’ in işbirliğiyle yapılıyor.

Bu yıl ikisi üniversite projesi olmak üzere 5 proje ekibi çalışmalarını zamanında tamamladı. Jüri değerlendirmesi sonucunda başarıyla tamamlanan projeler ve ödül alanlar halkalar/ekipler şunlar:

BU YIL KAYBETTİĞİMİZ DEĞERLİ ÜYEMİZ SEVGİLİ TANER ÖZBEY ADINA DA BU YILDAN İTİBAREN ÖZEL ÖDÜL VERİYORUZ.

 1. City Montessori School, Kanpur Road, Lucknow, Hindistan: “Go Green Halkası”, Çevre Kirliliğiyle baş etme projesi (8. Sınıf) (Uluslararası Şampiyon Martı Projesi Ödülü ve Dr. Jagdish Gandhi ’ye Global Martı Lideri ödülü)
 2. R/Nivi/Kiranodagama Vidyalaya, Demuwatha, Rakwana, Sri Lanka: “Dew Drops Halkası”, Okulda ve toplumda İngilizce öğrenmeyi yaygınlaştırma projesi (8-11. Sınıflar) (Okul-Toplum İşbirliğinde Şampiyon Martılar Ödülü ve Öğretmen Judith Perera’ya Taner Özbey Lider Öğretmen Özel Ödülü)
 3. Puttalam Zahira College, Sri Lanka: “Hawk Eyes Halkası”, Çevreyi yeşillendirme projesi (Lise öğrencileri) (En İyi Çevre Projesi Ödülü ve Risdha Farwin’e Öğrenci Liderliği Ödülü

Üniversite öğrencilerinin katıldığı Lider Martılar Projesine ise bu yıl Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden, Prof.Dr. Eda Üstünel’in önderliğinde Yabancı Diller Yüksek Okulu okutmanlarından Demet Özcan Bayram’ın iki ayrı grubu katıldı:

 1. “Stray Angels Halkası”nın Hayvanlara zulüm konusunu işleyen projesi; En İyi Lider Martı Projesi Ödülü ve Prof.Dr. Ümit Serdaroğlu Liderlik Özel Ödülünü aldı.
 2. “Self-Cointed Halkası” ise Hollywood Kahramanlarının insanlar üzerindeki etkilerini ölçtü ve En İlginç Lider Martı Projesi Ödülünü almaya hak kazandı.

Katılan tüm ekipleri yürekten kutluyor; kendilerine destek veren başta Okul liderleri ve öğretmenleri olmak üzere hepsine başarılar diliyoruz.

Dr. Hayal KÖKSAL


2018 Yılı Kuruluş Yemeğimiz

Değerli dostlar,

Yenilikçi İmece Derneği (YİMEDER), Ayvan Saray’da bulunan ANEMAS CAFE-INN ile işbirliği başlatıyor.  Kültür-Sanat-Eğitim Yerleşkesi şeklinde tasarlanan yapının sahibi olan Prof.Dr. Seçkin Dindar hocayla üç yıl birlikte Köy Enstitüleri odaklı bir Derneğin yönetiminde birlikte çalışmıştık. Çalışkan, güler yüzlü, eğlenceli ve yaratıcı yapısıyla yıllar sonra yeniden karşılaşınca işbirliği ilk aklımıza gelen şey oldu.

İlk olarak  24 Şubat 2018 Cumartesi günü Derneğimizin Kuruluş yemeğini orada gerçekleştireceğiz. Derneğimiz üyeleriyle orada hoşça vakit geçirmekten mutlu olacağız.

Sonrasında ise, 14 Nisan 2018 Cumartesi tarihinde Köy Enstitülerinin Kuruluş Yıldönümünde imza günü ve bir kokteylle birlikte olacağız. Son kitabım olan “İmece ile Yeniden Köy Enstitüleri” kitabımı bir kez de orada Köy Enstitülü büyüklerimizle beraber imzalayacağım.

Bundan sonraki etkinlik, seminer ve sergilerimizi Anemas Cafe’de gerçekleştirmeye gayret edeceğiz. Öylesine pozitif bir ortam ki. Sonsuz sevgilerimle…
Dr. Hayal KÖKSAL
YİMEDER Kurucu Başkanı


Eğitimde Gelecek (EGK’17) Konferansındaydık

 

 

 

 

 

 

Değerli Dostlar,
Yenilikçi İmece Derneği (YİMEDER) olarak 11-12 Kasım 2017 tarihleri arasında MEF, Orta Doğu Teknik ve Boğaziçi Üniversitelerinin işbirliğinde MEF Üniversitesinde gerçekleştirilecek olan ‘EĞİTİMDE GELECEK KONFERANSI’ndayız (http://egitimdegelecekkonferansi.com).

Destek Kuruluşlardan biri olarak yer aldığımız bu güzel etkinlikte 12 Kasım Pazar günü, 9.00-1030 saatleri arasında  111 numaralı salonda yer alacak olan Köy Enstitüleri hakkındaki Panelde, sonrasında da son kitabım olan ‘İmece ile Yeniden Köy Enstitüleri‘nin imza ve tanıtım standında sizi bekliyor olacağız. Panelimizde çok değerli konuşmacılarımız var. Moderatörlüğünü benim yapacağım sohbette Göl Köy Enstitülü Pedagog Yazar Sayın Mehmet Sazak, Ozan-Yazar, Tarih Öğretmeni olan Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı Başkanı Sayın Erdal Atıcı, Köy Enstitülü kızı, Lüleburgaz-Cumhuriyet Kadın Korosu kurucu şefi  Müzik Öğretmeni Sayın Şükran Akdeniz ve Köy Enstitülü kızı,  Yenilikçi Öğretmen ve Koçu Sayın Nilüfer Özbey yer alacak.

Kitabımı Dünya Gazetesindeki köşesinde tanıtan sevgili Didem Eryar Ünlü’ye ve Cumhuriyet Gazetesinde paylaşan sevgili Figen Atalay’a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Kitabımızı bağış yoluyla edinmeniz mümkün. [email protected] adresine yazarak Banka hesap numaramızı alabilir ve bize adresinizi bırakarak size ulaştırmamızı sağlayabilirsiniz. Sevgilerimizle…

Dr. Hayal KÖKSAL
Kurucu Başkan


Yeni Yılın İlk Toplantısı

2016-02-12 20.15.34Değerli YİMEDER Dostları,
Birinci yıl kuruluş yemeğimizin ardından 12 Şubat 2016 Cuma akşamı ikinci yılın ilk toplantısını yine Sarıyer Belediyesi, Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdik. Yeni üye adaylarımızı tanıma fırsatı yakaladığımız bu toplantıda çalışma gruplarımızı yeniden elden geçirdik. Projelerimizi konuştuk ve bir ay sonra yeniden buluşmak üzere ayrıldık. Bu çalışmadan ortaya çıkan en önemli sonuç; projelerimize odaklanmak ve YİMEDER AKADEMİ bünyesinde çalışmalarımızı bir an önce başlatma kararımız oldu.
Bu bağlamda YİMEDER AKADEMİ; akademik eğitimlere ağırlık verip özellikle öğretmen eğitimini odaklanırken, onun bir alt grubu olarak ortaya çıkan “YİMEDER BİREYSEL GELİŞİM ATÖLYESİ” önümüzdeki ay çalışmalarına başlıyor. Kişisel Gelişimimize ve Sağlığımıza odaklanacağımız bu atölye rahatlıkla ulaşabileceğiniz mekanlarda gerçekleşecek. Lütfen bizi izlemeye devam edin. Karşınızda çok ilgi çekici isim ve yüzleri göreceğinize garanti veriyoruz.
Sevgiyle ve barışla kalın. Ülke olarak özellikle bu son dileğe çok ihtiyacımız var. Son kara Ankara Olayında yaşamlarını kaybedenlere Allahtan rahmet diliyor, geride kalan sevdiklerine ve acılı ailelerine sabırlar diliyoruz.

Hayal KÖKSAL